Üsküdar OSGB Firması

Üsküdar OSGB firması için şirketinize destek olacak profesyonel bir hizmet arayışında iseniz Ekşioğlu OSGB firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz sizlere en doğru yönlendirmeyi sağlayacaktır.

OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetleri, kanunlar tarafından işletmeler için zorunlu kılınmıştır. İş ve işçi güvenliğini gözetmek adına sektöre ve çalışan sayısına bağlı değişiklikler ile tüm işletmeler, iş güvenliği eğitimi sağlamak ile yükümlüdür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek adına oluşturulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin oluşturduğu özel kuruluşlardır.

OSGB Hizmet Detayları

İşletme içerisinde önlemler alarak riskleri analiz etmek ve oluşmaması adına gerekenleri yerine getirmek.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi planlamasından ve uygulamasından sorumlu olmak.

Acil durum planı hazırlamak. İlk yardım ve acil müdahale ile ilgili şirket içi ekiplerin kurulması.

Çalışanların sağlık gözetimi, yıllık değerlendirme raporu, yıllık çalışma planı iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine dair verilerin kayıt altında tutulması.

Üsküdar OSGB Firması İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Üsküdar OSGB Firması, Üsküdar OSGB Firmalarıİş sağlığı ve güvenliği hususunda olası risk faktörlerinin belirlenmesi, eğer mevcut ise kullanılan ekipmanların bakım ve temizleme sürecinin takip edilmesi önemlidir. Personele ekipman kullanımı ile ilgili eğitimin verilmesi işletme sorumluluğundadır. Aynı zamanda ekipman kullanırken koruma amaçlı kullanılacak tüm gereçlerinde işçiye sağlanıyor olması gerekir. İşçi ise işletmenin sunduğu tüm bu detaylara özen göstermek ve koruyucu gereçleri kullanmakla yükümlüdür. OSGB bir ekip işidir. Hem işveren hem de personeller uyması gereken kuralları bilmeli ve buna yönelik hareket etmelidir.

Ekşioğlu OSGB 2016 yılından bugüne uzman ekibi ile şirketlere İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Üsküdar OSGB firmaları içerisinde müşteri memnuniyeti odaklı çalışma politikası ile ön plana çıkan kurumumuz, şirketiniz için en doğru yönlendirmeleri sağlamaktadır.

Tüm hedefimiz hizmet sağladığımız çözüm ortaklarımızın ihtiyaçlarını ve önceliklerini saptayarak uygun, pratik,  etkin Ortak sağlık güvenlik birimi çözümleri üretmektir. Şirketinizin lokasyonuna yakın, pratik çözümler üretebilen Üsküdar OSGB firması için İletişim sayfasını ziyaret edebilir ve bize ulaşabilirsiniz.

Üsküdar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ekşioğlu OSGB firması çatısı altında faaliyet gösteren Üsküdar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, toplumun ve firmaların sağlık ve güvenliği için önemli bir rol üstlenen bir kuruluştur. Sağlık sektöründeki deneyimli ve uzman ekipleriyle, Üsküdar ilçesinde yaşayan insanların sağlıklı ve güvenli bir alanda/çevrede çalışmasını hedeflemektedir. Kuruluş, bireylerin sağlık durumunu izlemek, hızlı müdahale etmek ve gerektiğinde acil durumlara yanıt vermek gibi önemli görevleri yerine getirmektedir.

Üsküdar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin öncelikli amacı, toplum sağlığını korumak, geliştirmektir ve güvenilir çalışma alanlarının oluşmasında destek sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, birim, çeşitli sağlık hizmetlerini sunmakta ve halkın sağlık bilincini artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Örneğin, düzenli sağlık kontrolleri, aşı programları ve sağlık eğitimleri gibi hizmetlerle insanları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmektedir. 

Üsküdar OSGB Hizmetlerimiz

Üsküdar OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda sektörün önde gelen kuruluşlarından biridir. Kuruluşumuz, işverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında kapsamlı çözümler sunmaktadır. Müşterilerimize, yasalara uygunluğu sağlama, risk yönetimi, eğitim, danışmanlık ve diğer birçok hizmeti profesyonel bir yaklaşımla sunmaktayız.

Üsküdar OSGB‘nin hizmetlerinden biri, iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uyum sağlama konusunda işverenlere rehberlik etmektir. İşverenlerin, çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda yasalara uygun bir şekilde hareket etmeleri önemlidir. Üsküdar OSGB olarak, işverenlere yasal gereklilikleri anlamaları ve bunlara uyum sağlamaları konusunda yardımcı oluyoruz. Böylece, işverenler iş sağlığı ve güvenliği alanında sorumluluklarını yerine getirebiliyor ve çalışanlarının sağlığını koruyabiliyorlar. Risk yönetimi, Üsküdar OSGB’nin bir diğer uzmanlık alanıdır. Her işyeri farklı risklere maruz kalabilir ve bu risklerin etkilerini azaltmak önemlidir. Üsküdar OSGB, işyerlerinde gerçekleştirilen risk analizleri ve değerlendirmeleriyle, olası riskleri belirlemekte ve bu risklerin yönetimini sağlamaktadır. Bu sayede, işverenler çalışanlarının güvenliğini sağlayacak önlemleri alabilir ve işyerinde olası kazaların ve sağlık sorunlarının önüne geçebilirler.

Eğitim hizmetleri de Üsküdar OSGB’nin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli ve eğitimli çalışanlar, işyerinde daha güvenli bir ortamın oluşmasına katkıda bulunurlar. Üsküdar OSGB, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sunarak, farkındalık oluşturmayı ve bilinç düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitimler, işyerindeki riskleri tanımak, doğru koruyucu önlemleri almak ve acil durumlarla başa çıkmak konularında çalışanları bilgilendirmektedir. Üsküdar OSGB aynı zamanda işverenlere danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konularında uzman ekiplerimiz, işverenlere ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır. Danışmanlarımız, işyerlerinde eksiklikleri belirleyerek gerekli düzeltici faaliyetleri önerir ve işverenlerin yasal gereklilikleri yerine getirmelerine yardımcı olur.

Üsküdar OSGB, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kapsamlı hizmetler sunan bir kuruluştur. Müşteri odaklı yaklaşımı ve uzman kadrosuyla işverenlere ve çalışanlara en iyi çözümleri sunmayı hedeflemektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında güvenilir bir ortak arayan işverenler için Üsküdar OSGB, doğru adres olmaktadır.

Üsküdar'da OSGB Uzman Sertifikaları

Üsküdar, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimli ve yetkin OSGB uzmanları yetiştiren bir merkezdir. Üsküdar’da OSGB uzman sertifikaları, işverenler ve çalışanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu sertifikalar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmayı ve profesyonel bir şekilde işverenlere hizmet sunmayı hedefleyen kişilere verilmektedir. 

Üsküdar’da OSGB uzman sertifikaları, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için kapsamlı bir eğitim programını içermektedir. Bu program, yasal düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış olup, güncel mevzuatlara ve standartlara dayanmaktadır. Sertifika programı, teorik bilginin yanı sıra pratik becerilerin geliştirilmesine de önem vermektedir. Katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini anlamayı, riskleri değerlendirmeyi, işyeri denetimlerini gerçekleştirmeyi ve çalışanlara eğitim vermeyi öğrenmektedir.

Üsküdar’da OSGB uzman sertifikaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından onaylanmış ve geçerliliği olan sertifikalardır. Bu sertifikalar, işverenlerin yasal gerekliliklere uyum sağlamalarına yardımcı olur ve iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunur. Üsküdar’da alınan OSGB uzman sertifikaları, işverenler ve çalışanlar arasında güvenilirlik ve kalite standartlarının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sertifika programı, iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı bir bilgi ve uzmanlık sağlamaktadır. Katılımcılar, risk değerlendirmesi yapabilme, acil durum planlaması gerçekleştirebilme, iş kazalarını önleme ve sağlık sorunlarını minimize etme becerilerini kazanmaktadır. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatı anlama ve uygulama yetkinlikleri geliştirilmektedir.