Hijyen Eğitimi

Hijyen eğitimi, işyeri çalışanlarının temizlik faaliyetleri adına dikkat etmeleri gereken tüm detayları içeren bir eğitimdir. Temel hijyen eğitimi personelin kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Özellikle gıda üretim gibi sektörlerde hijyen eğitim belgesi talepleri bulunmaktadır. Ekşioğlu OSGB hijyen eğitimleri MEB onaylıdır ve ömür boyu geçerliliğe sahiptir.

Hijyen Eğitimi Zorunluluğu Olan Alanlar

 • Gıda üretimi yapan iş yerleri
 • Gıda perakende satışı yapan iş yerleri
 • İçme suyu üretimi yapan yerler
 • İnsani kullanım suyu üreten iş yerleri
 • Kaplıca çalışanları
 • Hamam
 • Sauna
 • Berber
 • Kuaför
 • Masaj, güzellik, düğün salonları ve benzeri yerler.
 • Otel
 • Motel
 • Pansiyon
 • Misafirhane
 • Temizlik hizmeti veren firmalar.

Hijyen eğitimi ve belgesi alan personellerde kişisel hijyene dikkat ve temizlik artar, böylece bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı azalır. Hijyen eğitim hizmeti, MEB’e bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. Eğitim sonrasında katılımcı kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hijyen eğitim belgesi verilir.

Hijyen eğitim sertifikası ne kadar sürede alınır?

Hijyen eğitim belgesi için kursları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en az 8 saat ve en fazla 40 saat olarak belirlenmiştir. Hijyen eğitiminde el yıkama, kurulama, tuvalet temizliği, önlük kullanımı, koruyucu giysi kullanımı ve hastalık önleme yöntemleri gibi hususlar ele alınmaktadır.

Hijyen sertifikasının geçerlilik süresi nedir?

Hijyen sertifikası kaç yıl geçerli? sorusu yine bu konuda araştırılan önemli sorulardan biri. Hijyen için eğitim belgesinin bir geçerlilik süresi bulunmaz. Belgeyi aldıktan sonra ömür boyu geçerliliğe sahiptir.

5 Temmuz 2013 tarihli 26968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitim Yönetmeliğinin 2. Maddesinde de belirtildiği üzere;

1. Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde çalışanlar temel hijyen eğitimi almalıdır.
2. İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi sertifikası almalıdır.
3. Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlerde çalışanlar da hijyen için eğitim almalıdır.
4. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlar da hijyen eğitimi kursuna katılmalıdır.
5. Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen konusunda eğitim alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Hedef

Ekşioğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmencileri tarafından verilen Hijyen eğitimi ile kursa katılanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

1. Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir
2. Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulune uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
3. Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
4. Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
5. Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
6. Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.

A. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLAR

1. Mikrobiyoloji
o Mikrop tanımı
o Çeşitleri
a. Bakteri
b. Virüs
c. Mantar
d. Parazit
o Yaşama ve üreme şartları
o Hastalık yapma güçleri

2. Bulaşma Yolları
o Ağız yolu
o Temas Yolu
a. İnsan-insan
b. Hayvan-insan
c. Eşya-insan
o Hava yolu

3. Enfeksiyon zinciri
o Enfeksiyon kaynağı
o Bulaşma yolu
o Sağlam kişiye bulaşma

4. Sık görülen hastalıklar
o Ağız yolu ile bulaşanlar
o Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan)
o Hava yoluyla bulaşanlar

B. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK KORUYUCU YAKLAŞIMLAR

1. Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
o El temizliği
o Tuvalet sonrası temizlik
o Öksürük-aksırık ile gıda bulaşının önlenmesi

2. Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
o İnsan-insan teması
o Hayvan-insan teması
o Eşya-insan teması

3. Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
o Damlacıkla bulaşanlar
o Direkt temasla bulaşanlar

C. HİJYEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM

1. Çalışanlara yönelik yasal durum
a. Çalışanlara yönelik eğitim alma mecburiyeti
b. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimine ilişkin sorumlulukları
c. Çalışanlara yönelik yaptırımlar

2. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yasal durum
a. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin sorumlulukları
b. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin mecburiyeti
c. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yaptırımlar

Eğitim sonunda verilen belge

Hijyen eğitimlerini alan kişilere kurs bitirme belgesi (hijyen eğitimi sertifikası) verilir.

Eğitim yeri
İstanbul,Pendik

Eğitimler Hakkında Bilgi Talep Edin