İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi nedir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışma ortamında olası kazaların önlenebilmesi ve sağlığa zarar verebilecek şartların düzenlenmesi adına uygulanan bir çalışmadır. Bu çalışma, risk faktörlerinin belirlenmesine ve personellere iş güvenliği hakkında eğitim sunulmasına destek verir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi neden önemlidir?

Bu eğitim uygulaması işe giriş yapmadan önce, iş yeri değiştirildiğinde, ya da yeni teknoloji kullanımına karar verildiğinde yapılmalıdır. İşin daha sağlıklı şekilde ilerlemesi ve işçi sağlığının korunmasını adına büyük önem teşkil eder. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem oluşturma süreçlerinin en önemli noktalarından biridir. İşveren, çalışan personelinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması için gerekli koşulları sağlaması gerekir.

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi firmaların faaliyetine ilişkin olarak yaptıkları işlerde bilgilendirme kapsamında, temel iş güvenliği eğitimi 7.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde tüm çalışanların özlük dosyasında bulunması gereken eğitime örnek olarak dizayn edilmiştir. İş güvenliği eğitimini tüm personel için alınmalıdır.”

İş güvenliği sertifikası

İş güvenliği uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları tamamladıktan sonra almaları gereken belgeye iş sağlığı ve güvenliği sertifikası adı verilir. Sertifika ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev alınabilir.

Online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, kısa süre sonra Ekşioğlu OSGB bünyesinde gerçekleşecek bir uygulamadır. “

Ekşioğlu iş sağlığı ve güvenliği olarak çalışma bakanlığından yetki belgesi olan iş güvenliği uzmanlarının vermiş olduğu eğitimler ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin edilmesi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltılması, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konu İçerikleri

1- YASAL MEVZUAT VE YÖNETMELİK BİLGİSİ

• Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
• İşverenin Sorumlulukları
• Çalışanların Sorumlulukları
• İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu ve Çalışma Şekli
• Çalışanların Eğitimi
• Risk Değerlendirmesi

2- İŞ GÜVENLİĞİ TANIMI

• İş Kazasının Tanımı
• İş Kazası İstatistikleri
• Kazaların Oluş Sebepleri
• Güvensiz Hareketler ve Güvensiz Şartlar
• Meslek Hastalıkları

3- KİŞİSEL KORUYUCULAR

• Baret
• Gözlük
• Maske
• Emniyet Ayakkabısı
• Maske

4- UYARI İKAZLARI VE İŞARETLERİ
5- İŞ YERİNDEKİ TEHLİKELER VE ÖNLEMLER
6- ÖRNEK İŞ KAZASI İNCELEMESİ

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi / eğitmen kadrosu

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri firmanızın sektörüne özgü riskler ve çalışmalar doğrultusunda hazırlanıp personel bu kapsamda eğitim verilecektir.

Eğitmen kadrosu
Eğitmenler Çalışma Bakanlığından Sertifikalı Firmanın bünyesine İsg katip üzerinden tehlike sınıfınıza uygun yetkili İş Güvenlik Uzmanı tarafından bakanlığın belirlemiş olduğu saat uygun eğitim verilecektir.

Eğitim sonunda verilen belge
Tüm katılımcılara eğitimi veren kişinin bilgileri eğitim belgesini veren kurum bilgileri de dahil olmak üzere İş güvenliği katılım belgesi verilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitim yeri

Eğitim şartlarına uygun ise firma bünyesine ait olan(toplantı salonu,yemekhane,çalışma alanı )yer ve/veya firmamız eğitim alanı merkez ofis veya şubeleri. İstanbul,Kocaeli İzmit,Tekirdağ,Kırklareri,Yalova

Eğitimler Hakkında Bilgi Talep Edin