İş Güvenliği Danışmanlık Hizmeti

İş Güvenliği Danışmanlık Hizmeti

A. İş güvenliği danışmanlık hizmeti; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sisteminin Yapılanmasının Kontrolü, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sisteminin bağımsızlığı, tüm çalışanların İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ sistemi içinde yer alıp almadığının kontrolü, motivasyon metodları, çalışanlardan geri dönüş alma sistematikleri…vb detayları ele almaktadır.

* İşletmenin İ.S.G. ile ilgili organizasyon ve sorumluluk dağılımlarının incelenmesi,
* İ.S.G. Toplantılarında alınan düzeltici faaliyetlerin uygunluğunun incelenmesi,
* Çalışanların İ.S.G. çalışmalarına katılım yöntem ve sonuçlarının incelenmesi,
* Talimat akışlarının,uygunluk katkılarının incelenmesi,
* İşletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistem çıktılarının kontrolü ve incelenmesi,
* İş kazaları ile ilgili istatistik verilerin incelenmesi,
* Bakım onarım sistem kontrolü ve incelenmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

B- Yasal Yönden Yapılması Gereken Mevzuatın Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı
Personel belgelendirmeleri,periyodik kontroller,risk değerlendirmeleri,endüstriyel hijyen ölçümleri,iş ve bakım talimatları..vb

C- İşe alımlarda çalışan ve işin uygunluğunun belirlenmesi,
Her çalışma noktasında o bölgede çalışabileceklerin fizyolojik ve psikosoysal özelliklerinin belirlenmesi kendi özelliklerine uygun işe yerleştirilmeleri (epilepsi,kalp atağı,araç üzerinde tutunmayı engelleyecek rahatsızlar,algılama düşüklüğü ..vb.)

Ç- Eğitim Sistemi ve içeriklerinin uygunluğunun,yeterliliğinin incelenmesi

D- Ramak Kaldı ve Hata Kartı Sistemlerinin İncelenmesi

E- Günlük Kontrol Formlarının Çalışırlığının İncelenmesi

F- Tüm İşletmede Emniyet Sistemleri ve Riskli Bölgelerin Denetleme ve Kontrol Noktalarının Belirlenerek Kontrollere Tabi Tutulmalarının İncelenmesi

G- Tüm işletmenin gezilerek yerinde kontrol ve tespitlerin yapılması

H- Raporlama

İş güvenliği danışmanlık hizmeti ile sizde kanuni zorunluluklarınızı yerine getirebilir ve olası riskleri ortadan kaldırabilirsiniz. Saha sağlıklı çalışma koşullarını gözetirken personel güvenliğini sağlamak için Ekşioğlu OSGB İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Tüm İSG(İş Sağlığı ve Güvenliği) Hizmetlerimiz

 • İşyerlerinde Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sertifikalı A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı personeli görevlendirilmesi
 • İşyeri Hekimi personeli konumlandırılması
 • Sağlık Memuru personeli görevlendirilmesi
 • İş Güvenliği Mühendisi personeli alınması
 • İş Güvenliği Teknik Elemanı personeli yer alması
 • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yeterlilik denetimi
 • İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının hazırlanması
 • Risk analizi çalışmaları
 • Kaza kök neden analizi faaliyetleri
 • Kaza raporlarının oluşturulması
 • Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin belirtilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin düzenlenmesi
 • Görev, yetki ve sorumlulukların oluşturulması
 • Çalışma talimatlarının planlanması
 • Mevcut talimatların düzeltilmesi
 • İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi
 • Kaza istatistiklerinin hazırlanması
 • Ramak kala tespiti ve raporlanması
 • Çalışanların sağlık tetkiklerinin planlanması, belirlenmesi ve yapılması
 • İş izni uygulamaları
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 • Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Eğitim planlarının hazırlanması ve işleme alınması
 • Oryantasyon eğitimlerinin hazırlanması ve uygulamaya alınması
 • Uzaktan eğitim ile çalışanların eğitilmesine yönelik faaliyetlerin oluşturulması
 • Yangın eğitimi ve tatbikatı oluşturulması

OSGB Hizmetleri Hakkında Bilgi Talep Edin