İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri hekimliği eğitimi sonrasında başarılı sonuçlar elde ederek sertifika sahibi olabilirsiniz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında işletmelerde; Sağlık gözetimi, rehberlik, danışmanlık, eğitim ve bilgilendirmede bulunmak üzere İş yeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Yasal düzenlemeler nedeniyle ihtiyaç duyulan ve işverenlerce talep edilen bu meslekte kariyer gelişimi sağlamak için; İstanbul Anadolu yakasında hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkili eğitim merkezlerimizde, 220 saatlik İş yeri Hekimliği Temel Eğitimi’ne katılabilir ve Bakanlıkça yapılan sınavlara başarılı olarak İş yeri Hekimliği Sertifikası sahibi olabilirsiniz.

Kaliteli eğitmen kadromuz ve katılımcıları sınav tarihine kadar etkin tutan eğitim sistemimiz ile sınavlarda başarı sağlayarak İşyeri Hekimliği Sertifikası sahibi olmak ve mesleğin avantajlarından yararlanmaya başlamak en önemli kazanım olmaktadır. Ekşioğlu OSGB, İşyeri Hekimliği Sınavına donanımlı ve öz güvenli olarak girmek isteyen doktor kursiyerleri için basılı ders notları düzenlemektedir. İşyeri hekimliği eğitimi konusunda sorularınıza yanıt bulmak ve eğitim hakkında detayları incelemek için İletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Eğitimi ve İçerikler

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması iş yeri hekimliği eğitimi
İş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişimi
İş sağlığı ve güvenliği kültürü
Türkiye’de ve Dünyada iş sağlığı ve güvenliği
Temel hukuk
İş hukuku
Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar

İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası sözleşmeler
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
İş sağlığı ve güvenliği kurulları
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
Risk yönetimi ve değerlendirmesi
İş yerinde sağlık gözetimi ve biyolojik izleme
Çalışma ortamı gözetimi
İş hijyeni

Fiziksel risk etmenleri
Kimyasal risk etmenleri
Biyolojik risk etmenleri
Psikososyal risk etmenleri

Ergonomi
Korunma politikaları
Elektrikle çalışmalarda iş dağlığı ve güvenliği
Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ortamlar
Büyük endüstriyel kazalar

İş kazaları
İş yerlerinde ilk yardım örgütlenmesi
Meslek hastalıklarına giriş
İşle ilgili hastalıklar

Mesleki solunum sistemi hastalıkları
Mesleki kalp-damar sistemi hastalıkları
Mesleki cilt hastalıkları
Mesleki sinir sistemi hastalıkları
Mesleki genitoüriner sistem hastalıkları
Mesleki bulaşıcı hastalıklar
Mesleki kanserler

Kas iskelet sistemi hastalıkları
Mesleki işitme kayıpları
Toksikoloji
İş sağlığında güncel konular

Çalışma yaşamında özel risk grupları
Çalışma yaşamında sağlığın geliştirilmesi
Çalışma yaşamı ve beslenme

Yetişkin eğitimi
İş yerinde sağlık ve güvenlik eğitimi ve iletişim
İş sağlığında epidemiyolojik yaklaşım
İş yeri sağlık kayıtlarının değerlendirilmesi
İş sağlığı etiği

Küçük grup dinamiğine dayalı vaka çalışması
Son test ve genel değerlendirme
İş yerinde pratik uygulamalar

İçerik Hk: İşyeri hekimliği eğitimi, işyeri eğitimi sınavı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Hakkında Bilgi Talep Edin