B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip olup, 3 yıl mesleki tecrübe kazanmış uzmanlardan B Sınıfı İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlere B Sınıfı Uzmanlık için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak ve sınavlara hazırlamaktır.

Eğitim süresi 6 saat /gündür. Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir. Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz. Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir. B sınıfı iş güvenliği uzmanlık eğitimi program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı / görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir. Derslerde örgün eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir. 

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi Kayıtları İçin Gerekli Evraklar

  1.  Eğitim kurumuna hitaben yazılmış olan dilekçe,
  2.  Geçerli (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi,
  3.  Lisans diploması fotokopisi,
  4.  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  5.  SGK prim ödeme belgesi,
  6.  İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,
  7.  Bireyin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı.

**B Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi İstanbul için araştırma yapıyorsanız Ekşioğlu OSGB uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Konuları

Açılış, tanışma, programın tanıtımı ve ön test uygulaması
İş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişi
Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış
Güvenlik kültürü

Temel hukuk
İş hukuku kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler
İSG hizmetleri
İSG kurulları

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
İş hijyeni İş yeri ve bina eklentileri
Risk yönetimi ve değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
Fiziksel risk etmenleri
Kimyasal risk etmenleri
Biyolojik risk etmenleri
Psikososyal risk etmenleri
Ergonomi korunma politikaları

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

**Eğitim konuları ve sıralaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik
Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği
Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği
El aletlerinde güvenlik

Yangın acil durum planları
Sağlık ve güvenlik İşaretleri
Havalandırma ve iklimlendirme prensipleri
Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Kapalı alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği

Ekranlı araçlarla çalışmalarda İSG
Elle kaldırma ve taşıma işlerinde İSG
Yüksekte çalışmalarda İSG
İnşaat iş yerlerinde İSG
Maden iş yerlerinde İSG
Kişisel koruyucu donanımlar

İş ekipmanlarının tasarım, imalat ve kullanımında İSG
Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler
Ağır ve tehlikeli işler
İş kazaları

Yetişkin eğitimi
Çalışma yaşamında özel risk grupları
Vardiyalı çalışma ve gece çalışması
Çalışma hayatında etik
İş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim
Değerlendirme ve son test İş yerinde pratik uygulamalar

Eğitim Süreci

90 saat uzaktan Eğitim + 90 saat örgün eğitim + 40 saat pratik eğitim ( staj )

 

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ücretleri ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için iletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Uzman ekibimiz sizlere en doğru yönlendirmeyi sağlayacaktır.

İçerik Hk: B sınıfı isg uzmanı nasıl olunur?, B sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimi, B sınıfı iş güvenliği uzmanı olma şartları

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Hakkında Bilgi Talep Edin