Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal prosedürüne istinaden plan yapılması, değerlendirme faaliyetlerinin işlenmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi noktasındaki sorumlulukları işyeri hekimi ile birlikte yürüten personeller, diğer sağlık personeli olarak isimlendiriliyor.

Diğer sağlık personeli yönetmeliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7, ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yer alan diğer sağlık personeli hizmetinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yerine getirilmesi gereklidir. 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik diğer sağlık personeli hizmeti ile ilgili esasları belirlemiştir.

Diğer sağlık personeli görevleri

Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür. Tam süreli iş yeri hekiminin görevlendirildiği iş yerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu iş yerlerinde, iş yeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir. Diğer sağlık personeli olarak, Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri görev yapabilir.

Diğer sağlık personeli çalışma süreleri

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında İş yeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.07.2017 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personellerinde belge sahibi olma şartı aranmaya başlanacaktır.

İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 16 ve Madde 19’de diğer sağlık personelinin görevleri ve çalışma süreleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

MADDE 16 –

(1) Diğer sağlık personeli iş yeri hekimi ile birlikte çalışır.
(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iş yeri hekimi ile birlikte çalışmak.
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
e) İş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde iş yeri hekimiyle birlikte çalışmak.
f) İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
g) İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

OSGB Hizmetleri Hakkında Bilgi Talep Edin