İşyeri Hemşireliği Eğitimi

İşyeri Hemşiresi Nasıl Olunur?

İşyeri hemşireliği mesleğinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi, işyeri hekimi ile birlikte yürütülmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır.

Resmi gazetenin ilgili sayısında yapılan açıklamaya göre yönetmelikte İşyeri Hemşiresi yerine “Diğer Sağlık Personeli” ifadesi yer almaktadır. Buna göre işyeri hemşireliği eğitimi sertifika programına aşağıdaki unvana sahip kişiler başvurabilir.

İşyeri Hemşireliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

Hemşire,
Çevre Sağlığı Teknisyeni,
Acil Tıp Teknisyeni,
Sağlık Memuru,
Yönetmelik sayılan bu bölümlerden mezun kişiler Diğer Sağlık Personeli olabilir.

Diğer sağlık personeli temel eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlık tarafından yapılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi verilmektedir.

Diğer sağlık personeli temel eğitimini verecek kurumlar Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıdır. İşyeri hemşireliği eğitimi vermekte olan kurumumuz ön kayıt başvurularını almaya başlamıştır. Ekşioğlu OSGB profesyonel kadrosu sizlere en doğru yönlendirmeyi sağlayacaktır.

İşyeri Hemşiresi Görev Tanımı

Personellerin sağlık eğitimlerinde görev alır. Aynı zamanda özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar. Personellerin  işe giriş/periyodik muayene formuna oluşturur ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur. Tüm bunların dışında işyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Hakkında Bilgi Talep Edin