C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İSG uzmanı olmak isteyen mühendis ya da teknik personele, mesleki beceri ve yetkinlikleri iş yerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgileri sağlayan eğitimdir.
Kanunun 38. Maddesi geçiş hükümleri uyarınca, 50 ya da daha fazla çalışanı olan özel sektör iş yerlerinde İSG uzmanı görevlendirme zorunluluğu 30 Aralık 2012’de başlamıştır.

50 personelden az çalışana sahip, tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıflandırmasında bulunan özel sektör iş yerleri içinse bu zorunluluk 14 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır. Benzer şekilde kamu kurumları ile 50 personelden az çalışanı bulunan yahut az tehlikeli sınıflandırmasında yer alan işletmeler için ise bu zorunluluk 30 Haziran 2016 tarihinde başlamıştır.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir, Ne İş Yapar?

İş güvenliği uzmanı tanımı gereğince iş yerlerinde, iş güvenliği alanında görev almak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen teknik elemandır. İş güvenliği uzmanları, yetkinliklerini kanıtlar nitelikte bir uzman belgesine sahip olmalıdır. Bu kişilerin iş tanımı Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda çalışma hayatını, çalışma şartlarını ve önlemleri denetlemektir.

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

“İş güvenliği uzmanı” olmak için öncelikle bir yükseköğretim kurumundan mezun olmanız gerekmektedir. Ardından, bakanlık tarafından yetkilendirilen bir eğitim kurumundan eğitim almanız ve eğitiminizi başarıyla tamamlayarak yetkinliğinizi ölçen sınavı geçmeniz gerekmektedir.
Aşağıdaki şartları karşılayan kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan belgelerini alarak iş güvenliği uzmanı unvanına sahip olabilirler:

 • Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda, iş yerlerinin çalışma hayatını denetleyen müfettişler,
 • Mühendislik ya da mimarlık fakültelerinden mezun kişiler,
 • Üniversitelerin İSG lisans ya da ön lisans programı mezunları,
 • Teknik öğretmenler,
 • Fizik, kimya ya da biyoloji fakültelerinden mezunlar.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezlerinin Uyması Gereken Kurallar

Bu kuralları birlikte inceleyelim:

 • Eğitim süresi günde 6 saattir,
 • Bir ders süresi 45 dakika ders, 15 dakika moladan oluşur,
 • Blok ders yapılamaz,
 • 21.00’dan sonra örgün eğitim yapılamaz,
 • Derse devam zorunluluğu vardır,
 • Devamsızlık süresi 6 saat ile sınırlıdır,
 • Derse katılım göstermeyen katılımcılar yoklama çizelgesinde “Katılmadı” olarak işaretlenir,
 • Yoklama kağıtları gün sonunda müdür tarafından imzalanır,
 • Eğitmenin her dersin başında kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi gerekmektedir,
 • Eğitmen, katılımcıların ders sonunda soru sormasına olanak tanımalıdır,
 • Eğitim, program süresince ister uzaktan ister örgün olsun günün teknolojisi ile paralel materyaller ile zenginleştirilmelidir,
 • Ders isimleri ve sıra numaraları Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Süreci

Süreci inceleyelim:

Açılış – Tanışma
Programın tanıtımı ve ön test uygulaması,
İş sağlığı ve güvenliği kavram ve kurallarının gelişimi,
Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği,
İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış,
Güvenlik kültürü,
Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği,
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler,
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri,
İş sağlığı ve güvenliği kurulları,
İSG yönetim sistemleri,
Risk yönetimi ve değerlendirmesi,
Çalışma ortamı gözetimi,
Temel hukuk,
İş hukuku,
İş hijyeni,
İş yeri ve bina eklentileri,
Fiziksel risk etmenleri,
Kimyasal risk etmenleri,
Biyolojik risk etmenleri,
Psikososyal risk etmenleri,
Ergonomi korunma politikaları,
Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik,
Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği,
Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği,
Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği,
El aletlerinde güvenlik,
Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği,
Yangın acil durum planları,
Sağlık ve güvenlik işaretleri,
Havalandırma ve iklimlendirme prensipleri,
Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği,
Kapalı alanlarda çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği,
Ekranlı araçlarla çalışmalarda İSG,
Elle kaldırma ve taşıma işlerinde İSG,
Yüksekte çalışmalarda İSG,
İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği,
Maden iş yerlerinde İSG,
İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler,
İş ekipmanlarının tasarım, imalat ve kullanımında İSG,
Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları,
Çalışma yaşamında özel risk grupları,
Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,
Çalışma hayatında etik,
Ağır ve tehlikeli işler,
Kişisel koruyucu donanımlar,
İş kazaları,
Yetişkin eğitimi,
İş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim,
Değerlendirme ve son test,
İş yerinde pratik uygulamalar.

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi kapsamlı ve detaylı bir eğitim olup; katılımcıların istikrarlı bir şekilde devam sağlaması elzemdir.

Sınıflandırmaya Göre İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmeleri

6331 sayılı Kanunun 8. Maddesinin beşinci fıkrası ve Yönetmeliğin 7. Maddesi ikinci fıkrasına göre;

“A” sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları “çok tehlikeli” sınıfta nitelendirilen iş yerlerinde,
“B” sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları “tehlikeli” sınıfta nitelendirilen iş yerlerinde,
“C” sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları “az tehlikeli” sınıfta yer alan iş yerlerinde çalıştırılmalıdır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki çıkarımlar yapılabilmektedir:

“A” sınıfı belgeye sahip uzmanlar tüm iş yerlerinde,
“B” sınıfı belgeye sahip uzmanlar “az tehlikeli ve tehlikeli” sınıflandırmasında bulunan iş yerlerinde,
“C” sınıfı belgeye sahip uzmanlar ise yalnızca “az tehlikeli” sınıflandırmasında bulunan iş yerlerinde çalışabilmektedir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi: 90 Saat Örgün, 90 Saat Uzaktan, 40 Saat Staj

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi 90 saat örgün eğitim ve 90 saat uzaktan eğitim olmak üzere toplam 180 saatten oluşup; eğitim bitiminde 40 saatlik staj uygulaması bulunmaktadır. Eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi” almaya hak kazanacaktır.
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi hakkında sorularınıza yanıt bulmak ve detaylar hakkında bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Hakkında Bilgi Talep Edin