Temel İlk Yardım Eğitimi

Hayat kurtarmanın ipuçları bu eğitimde paylaşılmaktadır. Ülkemizde ev kazaları, trafik kazaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazaların sıklıkla meydana geldiği düşünüldüğünde; hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik ilk yardım eğitiminin geniş kitleler tarafından bilinmesi özellikle daha çok önem kazanmaktadır.

İlk yardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden; Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlk yardım Eğitimi” sertifikası almış “İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.”

İlk yardım sertifikası nereden alınır? – ilk yardım sertifikası nasıl alınır ? Sağlık Bakanlığından yetkili ilk yardım eğitim merkezimizde 16 saatlik Temel İlk yardım Kursuna katılarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan uygulamalı ilk yardım sınavlarına girebilir ve ilk yardım sertifikası sahibi olabilirsiniz.

İlk yardım sertifkaları 3 yıl geçerli olmaktadır. Belge süresi dolmak üzere olan ilk yardımcılar, ilk yardım eğitim merkezimizce düzenlenen 8 saatlik İlk yardım Yenileme Eğitimi’ne katılarak sınav şartı aranmaksızın mevcut belgelerini yenileyebilmektedir.

İlk yardım dersi ile kendiniz, yakınlarımız ve işletme çalışanları için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenebilir, acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunarak insanlara yardımcı olabilirsiniz.

Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığından onaylı Sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılan sınavlarla ve anketlerle sağlanmaktadır.

Eğitimler Hakkında Bilgi Talep Edin