Sağlık Taraması Hizmeti

Sağlık taraması hizmeti ile personel sağlığı için işletme olarak sorumluluklarınızı yerine getirebilirsiniz. Firma çalışanlarınızın Periyodik sağlık muayenesi, çalışma bakanlığının belirlediği tarihler itibari ile yapılır.

Eğer faaliyet kodu veya yapılan iş;

Çok tehlikeli sınıfta yer alıyor ise yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alıyor ise üç yılda bir, az tehlikeli sınıfta yer alıyor ise 5 yılda bir periyodik sağlık muayeneleri yapılması zorunludur.

Sağlık taraması yapan firmalar periyodik muayeneleri, henüz bir hastalık belirtisi göstermeyen sağlıklı kişilerin tarama testleri fizik muayeneleri ve sağlık eğitimi yoluyla sağlıklarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirir.

Her başvuran için, risk faktörlerine göre biçimlendirilmiş, kanıta dayalı olarak yapılandırılmış, spesifik, etkin, uygulanabilir ve kabul edilebilir bir denetim durumudur. Bu izlemle, hem birey için gerekli görülen uygulamaların güvenceye alınması hem de sık karşılaşılan gereksiz test ve müdahalelerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Mesleki hastalık teşhisleri için de erkenden tedbir almak adına sağlık taraması hizmeti önem taşır.

Sağlık taraması hizmeti Ekşioğlu OSGB

Bu kapsam da Ekşioğlu olarak sağlık hizmetleri, mobil sağlık ve laboratuvar hizmeti olarak çalışanların yasal süreler ve yönetmenlik çerçevesinde tetkiklerin yenilenmesini ve yapılan tetkiklerin meslekler ile bir ilişkisi bulunup bulunmadığını tespit etmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Birçok tetkikleri (sağlık taramalarını), mobil sağlık araçları veya bireysel başvurular ile sağlamaktayız. Sağlık taraması yapan kurumlar için arayış içerisinde iseniz alanında uzman Ekşioğlu OSGB ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

İçerik Hk: Mobil sağlık taraması yapan firmalar İstanbul, sağlık taraması yapan firmalar İstanbul, sağlık taraması yapan firmalar, sağlık taraması hizmeti,

Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi Talep Edin