Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı Nedir?

Yüksekte Çalışma Eğitimi programının amacı, yükseklerde ve düşme riski bulunan alanlarda çalışma yapan kişilerin, güvenli çalışma yöntemlerini ve ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisi elde etmesidir. Bu bağlamda, yüksekte çalışan kişilere çalışma alanı ile ilgili risk analizi yapabilme becerisi kazandırılarak çalışma planı oluşturabilmesi gerekmektedir. Kişisel koruyucu donanım bilgisi edinerek bunların teknik özellikleri, kullanımı, bakımı, depolanması hakkında yetkinliğe sahip olmaları sağlanmalıdır. Yüksekte çalışma eğitimi alan katılımcılar, pozisyon alma ve düşme durdurma sistemlerini kullanarak çalışabilme becerisi kazanacaklardır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi / Yasal Dayanak

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.o.

Yüksekte Çalışma Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

Yüksekte Çalışma Eğitimi İçeriği

 • Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
 • Düşmeye neden olan faktörler
 • Düşmenin nedenleri ve süresi
 • Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
 • Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
 • Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
 • Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
 •  Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri
 • Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
 • Uygulama.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Bilgileri

 • Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi 1 gün ( 8 saat) olarak düzenlenmektedir.
 • Yüksekte Güvenli Çalışma İleri Seviye Eğitimi 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.
 • Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.
 • Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
 • Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.
 • Eğitimlere katılım zorunludur. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Yüksekte Çalışma Eğitim Süreci

Yüksekte çalışma eğitim süreci, çalışanların yüksek yerlerde güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı, işverenlerin çalışanlarını yüksek yerlerdeki işlerde tehlikelerden korumalarına yardımcı olmak için önemlidir. Bu eğitim programını tamamlayan çalışanlar, yüksek yerlerde daha güvenli bir şekilde çalışabilirler ve iş kazalarından korunurlar.

Yüksekte Çalışma Belgesi

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi; eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Yüksekte çalışma eğitimi ve yüksekte çalışma belgesi hakkında detayları öğrenmek ve bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ekşioğlu OSGB profesyonel ekibi sizlere en doğru yönlendirmeyi sağlayacaktır.

Eğitimin Kapsamı

Yüksekte çalışma eğitimi, bu alanda görev yapmakta olan ve iş tanımı gereğince özellikle ehemmiyet ve emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken kişilere yönelik bir eğitimdir. Eğitim, çalışan personelin güvenliğinin sağlanması adına gerekli olan bilgilendirmeler, yönlendirmeleri, becerileri ve teknik uygulamaları içerir. Eğitim kapsamında görülecek olan tüm uygulamalar gerekli emniyet önlemleri alınarak oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe şekilde planlanmıştır.

Eğitimin Koşulları

Söz konusu eğitime, yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fizyolojik ya da psikolojik engeli bulunmayan tüm çalışanlar katılım gösterebilir. Eğitimimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Eğitime katılım zorunlu olup sınavda 70 ve üzeri puan alanlar sertifika almaya hak kazanacaktır.

Eğitimin Tekrarı

Tıpkı tüm eğitimlerde olduğu gibi yüksekte çalışma eğitiminde de kazanılan yetkinlikler bir süre sonra unutulabilir ve tekrarlanmadığı takdirde tüm bilgiler yok olabilir. Bu tür kayıplar hem çalışanların fizyolojik ve mental sağlığı için tehlike oluşturur hem de iş güvenliği risklerinin oluşmasına yol açabilir. Bu anlamda, bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması önerilmektedir.

Yüksekte Çalışma Belgesi

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi; eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Yüksekte çalışma eğitimi ve yüksekte çalışma belgesi hakkında detayları öğrenmek ve bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ekşioğlu OSGB profesyonel ekibi sizlere en doğru yönlendirmeyi sağlayacaktır.