Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı Nedir?

Yüksekte Çalışma Eğitimi programının amacı, yükseklerde ve düşme riski bulunan alanlarda çalışma yapan kişilerin, güvenli çalışma yöntemlerini ve ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisi elde etmesidir. Bu bağlamda, yüksekte çalışan kişilere çalışma alanı ile ilgili risk analizi yapabilme becerisi kazandırılarak çalışma planı oluşturabilmesi gerekmektedir. Kişisel koruyucu donanım bilgisi edinerek bunların teknik özellikleri, kullanımı, bakımı, depolanması hakkında yetkinliğe sahip olmaları sağlanmalıdır. Yüksekte çalışma eğitimi alan katılımcılar, pozisyon alma ve düşme durdurma sistemlerini kullanarak çalışabilme becerisi kazanacaklardır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi / Yasal Dayanak:

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Konuları / İçeriği

1. Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
2. Düşmeye neden olan faktörler
3. Düşmenin nedenleri ve süresi
4. Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
5. Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
6. Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
7. Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
8. Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
9. Sağlık ve güvenlik işaretleri
10. Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
11. Uygulama.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Genel Bilgiler

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi: 1 gün ( 8 saat)
Yüksekte Güvenli Çalışma İleri Seviye Eğitimi: 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

• Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.
• Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
• Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.
• Eğitimlere katılım zorunludur.
• Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Yüksekte Çalışma Belgesi

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi; eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Yüksekte çalışma eğitimi ve yüksekte çalışma belgesi hakkında detayları öğrenmek ve bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ekşioğlu OSGB profesyonel ekibi sizlere en doğru yönlendirmeyi sağlayacaktır.

Eğitimin Kapsamı

Yüksekte çalışma eğitimi, bu alanda görev yapmakta olan ve iş tanımı gereğince özellikle ehemmiyet ve emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken kişilere yönelik bir eğitimdir. Eğitim, çalışan personelin güvenliğinin sağlanması adına gerekli olan bilgilendirmeler, yönlendirmeleri, becerileri ve teknik uygulamaları içerir. Eğitim kapsamında görülecek olan tüm uygulamalar gerekli emniyet önlemleri alınarak oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe şekilde planlanmıştır.

Eğitimin Koşulları

Söz konusu eğitime, yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fizyolojik ya da psikolojik engeli bulunmayan tüm çalışanlar katılım gösterebilir. Eğitimimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Eğitime katılım zorunlu olup sınavda 70 ve üzeri puan alanlar sertifika almaya hak kazanacaktır.

Eğitimin Tekrarı

Tıpkı tüm eğitimlerde olduğu gibi yüksekte çalışma eğitiminde de kazanılan yetkinlikler bir süre sonra unutulabilir ve tekrarlanmadığı takdirde tüm bilgiler yok olabilir. Bu tür kayıplar hem çalışanların fizyolojik ve mental sağlığı için tehlike oluşturur hem de iş güvenliği risklerinin oluşmasına yol açabilir. Bu anlamda, bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması önerilmektedir.

Sertifikalandırma

İş güvenliği uzmanı ve IRATA eğitimine sahip eğitmen tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” sertifikası almaya hak kazanır.

Yüksekte çalışma eğitimi zorunlu mu?

Yüksekte çalışan ve montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik gibi işlerde çalışacak personelin bu eğitimi alması yasal olarak zorunludur.

Yüksekte çalışma eğitimini kimler alabilir?

Eğitim, yüksekte çalışan tüm personelin alması gerektiği zorunlu bir eğitimdir. Fizyolojik ya da psikolojik herhangi bir engeli bulunmayan herkes bu eğitimi alabilir.

Yüksekte çalışma eğitiminin geçerlilik süresi nedir?

Yüksekte çalışma eğitiminin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Eğitimler Hakkında Bilgi Talep Edin