İş Yeri Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi

İş yerlerinde afet ve acil durumlarda tüm personellerin etkin şekilde hazır olması ve doğru adımlar ile hareket etmesi son derece önemlidir. İş yeri afet ve acil durum planlama eğitimi ile tüm çalışanlar acil durum ve eylem planı hakkında bilgi sahibi olur. Aynı zamanda planın uygulanabilirliği ve iş yeri koşullarına göre aktifliği kontrol edilir.

İş yerleri için acil durumlar hakkında yönetmelik söz konusudur. Bu bağlamda iş yerleri;

 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
 • Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

İş yeri afet ve acil durum planlama eğitimi kazanımları nelerdir?

Bu eğitim sürecinin sonunda tüm iş yeri personelleri acil durumlarda hızlı reaksiyon alabilecek. Hızlı karar verme yetisi ile can güvenliği korunacak. Bununla birlikte eğitim aşamasının sonunda tehlike durumları analiz edilerek acil müdahale ekipmanları doğru kullanılabilecek. Eğitim, tatbikat ve uygulamalar sonucunda iş yeri ve personel güvenliği en üst düzeyde tutulmuş olacak.

İş yeri afet ve acil durum planlama eğitim içeriği

Afet ve Acil Durum Bilinçlendirme Eğitimi
Temel Kavramlar ve Tanımlar
Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Temel İlkeleri
Afet ve Acil Durum Planlaması
Planlama ve Müdahale Sistemi
Tehlike Analizi ve Durum Tespitleri
Planlama Stratejileri
Afet ve Acil Durum Plan Uygulamaları ( Arama Kurtarma ve Tahliye)
Uygulama Prosesleri
Senaryo Temelli Etki Analizi
Tatbikatlar
İş yeri Afet Planı

İlgili Kanunlar:
18-06-2013 tarih ve 28681 sayılı İş Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
20-06-2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yeri afet ve acil durum planlama eğitimi – Eğitim yeri

Ekşioğlu İş güvenliği Eğitim Salonu veya eğitim almak isteyen kurumun salonu

İş Yeri Afet ve Acil Durum Planının Önemi Nedir?

İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek doğal afet, yangın, patlama gibi durumlarda acil durum planının önemi şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kaza ve ölümcül olayları engeller
 • Çevreyi ve halkı korur, güvenlik altına alır
 • Binaya, ekipmanlara ve dökümanlara gelebilecek zararları minimuma düşürür
 • Operasyonların eski haline dönüşünü hızlandırır

İş Yeri Afet ve Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır, Aşamaları Nelerdir?

Tüm işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumların önüne geçilmesi için öncelikle muhtemel acil durumların belirlenmesi gerekmektedir. Olası acil durumların belirlenmesinin ardından acil durum planı aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Acil Durumlarlar Hakkında Yönetmenlik’in 7. maddesi uyarınca hazırlanması gereken yollar şu şekilde belirlenmiştir;

 • Acil durumların belirlenmesi 
 • Olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması 
 • Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi 
 • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması 
 • Dokümantasyon 
 • Tatbikat 
 • Acil durum planının yenilenmesi

İş Yerinde Meydana Gelebilecek Acil Durumlar Nelerdir?

Tüm iş yerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek olaylar Acil Durumlar Hakkında Yönetmenlik’e göre tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, patlama, yangın ve doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak tanımlanmaktadır. İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Risk değerlendirme sonuçları
 • Yangın
 • Doğal afetler
 • Kimyasal kaynaklı maddelerden yayılım ve patlama 
 • İlk yardım ve tahliye gerektiren acil durum ve olaylar
 • Sabotaj

İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

 • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler ve iş ekipmanlarını çalıştığı çevre şartlarını dikkate alarak çalışan ile çalışma ortamı önceden değerlendirilerek olası acil durumları belirler. Belirlenen olası acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerinin alınmasını sağlar.
 • İş yerinin ve çalışma arkadaşlarının acil durumların olumsuz etkilerinden korunması için gerekli ölçüm değerlendirmelerin yapılmasını sağlar. 
 • Acil durum planı hazırlanır ve tatbikatların düzenli olarak yapılmasını sağlayarak doğabilecek riskleri minimum seviyeye düşürür.
 • İş yerinin büyüklüğü, niteliği ve taşıdığı özel riskler dikkate alınarak acil durumda meydana gelebilecek -tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, patlama, yangın ve doğal afet gibi- durumlarda yapılması gereken tedbirlerin alınmasını sağlar. Acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gibi donanımlara sahip yeterli çalışanı bünyesinde bulundurur, şirketin acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
 • Acil durumlarda tehlike yaratabilecek enerji kaynaklarının ve sistemlerinin devre dışı bırakılması ile ilgili düzenlenmeleri yapar.

Çalışanın Yükümlülükleri Nelerdir?

 • İşyerinde çalışan personeller, acil durumlarda yapılması planlanan ve belirtilen konularda önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak
 • Karşılaştıkları tehlike karşısında ekip liderine, amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen personellere haber vermek, bilgilendirmek.
 • Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine gelen ekiplerin talimatlarına uymak.
 • Acil durum anında kendisini ve çalışma arkadaşlarını hayati tehlikeye sokmadan hareket etmek

Sık Sorulan Sorular

Acil durum eğitimi neden alınmalıdır?

Acil durum eğitimi alınmasının en büyük önemi çalışan personellerin acil durum anında ne yapmaları ve ne yapmamaları konusunda bilgi sahibi olmalarıdır. Acil durum anında personellerin bilinçli olması, kişilerin ve ekip arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokmasını önler ve hayatını kurtarmasını sağlar. Acil durum konusunda bilinçli olmak iş yaşantısının yanı sıra toplum hayatta da beklenmedik olaylar ile karşılaşıldığında hayat kurtarıcı olabilmektedir. Acil durum eğitimi alarak doğal afet anında ilk yardım gerektiren konularda hayati fonksiyonları yerine getirebilir, riskleri minimum seviyeye düşürebilirsiniz.

Acil durum eğitimini kimler alabilir?

Eğitim alan kişilerin, işyerinin tamamında ya da bir kısmında meydana gelebilecek acil durumlarda yapılması planlanan uygulamalar konusunda bilinçlenmesi sağlanır. Bilinçlenmeye ve uygulamaya yönelik eğitimlerin yer aldığı acil durum planı eğitimine acil durum müdahale ekipleri, kriz masası yönetim kadrosu ve pasif kadrolar katılabilir.

Acil durum neye göre belirlenir?

– Risk değerlendirmesi sonuçları
– Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
– Yangın
– Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali
– İlk yardım ve tahliye gerektirecek durumlar
– Sabotaj ihtimali

Acil durum planı hangi sıklıkla yenilenmelidir?

Hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. İş yerlerinde acil durum planı uygulamalarının eksiksiz ve düzenli olarak yapılabilmesi için yılda en az 1 kez tatbikat yapılmalıdır.

Eğitimler Hakkında Bilgi Talep Edin