İş Yeri Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi

İş yerlerinde afet ve acil durumlarda tüm personellerin etkin şekilde hazır olması ve doğru adımlar ile hareket etmesi son derece önemlidir. İş yeri afet ve acil durum planlama eğitimi ile tüm çalışanlar acil durum ve eylem planı hakkında bilgi sahibi olur. Aynı zamanda planın uygulanabilirliği ve iş yeri koşullarına göre aktifliği kontrol edilir.

İş yerleri için acil durumlar hakkında yönetmelik söz konusudur. Bu bağlamda iş yerleri;

  • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  • Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

İş yeri afet ve acil durum planlama eğitimi kazanımları nelerdir?

Bu eğitim sürecinin sonunda tüm iş yeri personelleri acil durumlarda hızlı reaksiyon alabilecek. Hızlı karar verme yetisi ile can güvenliği korunacak. Bununla birlikte eğitim aşamasının sonunda tehlike durumları analiz edilerek acil müdahale ekipmanları doğru kullanılabilecek. Eğitim, tatbikat ve uygulamalar sonucunda iş yeri ve personel güvenliği en üst düzeyde tutulmuş olacak.

İş yeri afet ve acil durum planlama eğitim içeriği

Afet ve Acil Durum Bilinçlendirme Eğitimi
Temel Kavramlar ve Tanımlar
Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Temel İlkeleri
Afet ve Acil Durum Planlaması
Planlama ve Müdahale Sistemi
Tehlike Analizi ve Durum Tespitleri
Planlama Stratejileri
Afet ve Acil Durum Plan Uygulamaları ( Arama Kurtarma ve Tahliye)
Uygulama Prosesleri
Senaryo Temelli Etki Analizi
Tatbikatlar
İş yeri Afet Planı

İlgili Kanunlar:
18-06-2013 tarih ve 28681 sayılı İş Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
20-06-2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yeri afet ve acil durum planlama eğitimi – Eğitim yeri

Ekşioğlu İş güvenliği Eğitim Salonu veya eğitim almak isteyen kurumun salonu

Eğitimler Hakkında Bilgi Talep Edin