İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi firmaların faaliyetine ilişkin olarak yaptıkları işlerde bilgilendirme kapsamında , temel iş güvenliği eğitimi 7.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde tüm çalışanların özlük dosyasında bulunması gereken eğitime örnek olarak dizayn edilmiştir. İş güvenliği eğitimini tüm personel için alınmalıdır.

Hedef

Ekşioğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmencileri tarafından verilen Hijyen eğitimi ile kursa katılanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

1. Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir
2. Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulune uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
3. Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
4. Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
5. Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
6. Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.

Ekşioğlu iş sağlığı ve güvenliği olarak çalışma bakanlığından yetki belgesi olan iş güvenliği uzmanlarının vermiş olduğu eğitimler ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin edilmesi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltılması, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

İçerik

1- YASAL MEVZUAT VE YÖNETMELİK BİLGİSİ
• Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
• İşverenin Sorumlulukları
• Çalışanların Sorumlulukları
• İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu ve Çalışma Şekli
• Çalışanların Eğitimi
• Risk Değerlendirmesi
2- İŞ GÜVENLİĞİ TANIMI
• İş Kazasının Tanımı
• İş Kazası İstatistikleri
• Kazaların Oluş Sebepleri
• Güvensiz Hareketler ve Güvensiz Şartlar
• Meslek Hastalıkları
3- KİŞİSEL KORUYUCULAR
• Baret
• Gözlük
• Maske
• Emniyet Ayakkabısı
• Maske
4- UYARI İKAZLARI VE İŞARETLERİ
5- İŞ YERİNDEKİ TEHLİKELER VE ÖNLEMLER
6- ÖRNEK İŞ KAZASI İNCELEMESİ

Eğitim yöntemi
Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri firmanızın sektörüne özgü riskler ve çalışmalar doğrultusunda hazırlanıp personel bu kapsamda eğitim verilecektir.

Eğitmen kadrosu
Eğitmenler Çalışma Bakanlığından Sertifikalı Firmanın bünyesine İsg katip üzerinden tehlike sınıfınıza uygun yetkili İş Güvenlik Uzmanı tarafından bakanlığın belirlemiş olduğu saat uygun eğitim verilecektir.

Eğitim sonunda verilen belge
Tüm katılımcılara eğitimi veren kişinin bilgileri eğitim belgesini veren kurum bilgileri de dahil olmak üzere İş güvenliği katılım belgesi verilecektir.

Eğitim yeri
Eğitim şartlarına uygun ise firma bünyesine ait olan(toplantı salonu,yemekhane,çalışma alanı )yer ve/veya firmamız eğitim alanı merkez ofis veya şubeleri. İstanbul,Kocaeli İzmit,Tekirdağ,Kırklareri,Yalova

Eğitimler Hakkında Bilgi Talep Edin

Call Now ButtonHemen Ara
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?