Ofis Ergonomi Eğitimi

İş bilimi olarak adlandırılan ergonomi, kişilerin çalıştıkları ortam ile fiziksel uyum içinde olmaları anlamına gelir. Makineler ile insanlar arasındaki ilişkiler ağırlıklı olarak iş hayatında da artış gösterdikçe ergonomi; çevre ergonomisi ve zihin ergonomisi gibi alanlara dağıtıldı. Bu anlamda ofis ergonomi eğitimi, bireyin içinde bulunduğu çevre ile uyum içinde hareket edebilmesi ve sağlıklı bir şekilde iş ile özel hayat dengesi kurabilmesi için ortak birçok disiplinin sağlanması ile verilir ve çalışanların mutlaka alması gereken bir eğitimdir.

İnsanların verimli bir çalışma hayatı sürdürebilmesi öncelikle fizyolojik ve mental sağlık gerektirir. Ergonomi bilimi 90’lı yıllarda iki ayrı metot olarak inceleniyordu. Bunlar “iş ve zaman etüdü” ile “oksijen tüketimi” olarak literatürde yer alıyordu.

İş hayatında insan gücünün etkili, verimli ve aynı zamanda sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için ofis ergonomi eğitimi, profesyonel firmalardan alınmalıdır ve düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. Ergonominin öncelikli amaçlarından biri insan ve makine arasındaki sürekli ilişkinin en sağlıklı şekilde yürütülmesidir. Çalışma hayatının insan sağlığı ile uyumlu bir şekilde ilerlemesini hedef alan ergonomi, araç ve makine kullanımının insan fizyolojisi ile paralel ilerlemesini sağlar.

Ofis Çalışanlarına Ergonomi Eğitimi Vermenin Önemi

Bu anlamda ofis ergonomi eğitimi, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığı için elzemdir. Çalışan kesimde en sık rastlanan rahatsızlıklar ve hastalıklar arasında kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları görüldüğünden söz konusu eğitim, çalışanların sağlıklı bir hayat sürmesi ve verimli bir iş hayatı için gereklidir.

Bu eğitim ile çalışanlar karşı karşıya oldukları ya da olabilecekleri fiziksel tehlikeler hakkında bilgi sahibi olur; iş yeri sahipleri risklere karşı gerekli tedbirleri alır ve sonuç olarak daha iyi işleyen bir iş süreci, daha verimli projeler, daha mutlu bir iş hayatı ile daha sağlıklı çalışanlar ile iş ve sağlık arasındaki denge sağlanır.

Bilindiği üzere çalışanlar en çok kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları nedeni ile rapor almaktadır ve bu durum iş aksaklıklarına neden olmaktadır. Böylelikle ofis ergonomi eğitimi ile iş gücü kayıplarının önüne geçilir.

Ergonomi Eğitiminde Kazanılacak Yetkinlikler

Ergonomi eğitiminden elde edinilebilecek yetkinlikler aşağıdaki gibidir:

  • Çalışanlar ergonominin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olur,
  • Ergonomik tasarımın temelleri öğrenilir,
  • Ergonomik tasarımda dikkat edilmesi gerekilenler öğrenilir,
  • Ergonominin temel ilkeleri öğrenilir,
  • Vücut kaslarının doğru kullanımı öğrenilir,
  • Ergonomik risk faktörlerinin neler olduğu ve bu faktörlerin nasıl kontrol edileceği öğrenilir,
  • Ofis çalışanlarında gözlemlenebilen fiziksel rahatsızlıklar hakkında bilgi verilir,
  • Ofis çalışanlarının yapabileceği egzersizler öğretilir,
  • Risk altındaki meslekler hakkında bilgi verilir ve son olarak ergonomik çözüm önerileri sunulur.

Bizimle iletişime geçerek çalışanlarınızın sağlığına katkıda bulunabilirsiniz!