Kumburgaz OSGB Hizmetleri | İş Sağlığı ve Güvenliği

İş dünyasının karmaşık yapısında, iş sağlığı ve güvenliği, firmalar için büyük öneme sahiptir. İSG konusunda uzmanlaşmış destek, çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma açısından kritik bir rol oynar. Ekşioğlu OSGB çatısı altındaki Kumburgaz OSGB firması, en iyi hizmetleri almanıza ve fırsatları keşfetmenize yardımcı olmakta; iş sağlığı ve güvenliği konusunda çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekmektedir.

Kumburgaz OSGB

İşletmelere ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı çözümler sunan Kumburgaz OSGB Firması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir firma olarak hizmet vermektedir. İstanbul’un geneline hizmet sağlayan Ekşioğlu OSGB; İş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel ekipler ile çalışmakta, multisektörel bakış açısına sahip işyeri hekimlerine yer vermektedir. Kumburgaz OSGB, şirketlerin yasal düzenlemelere uygun çalışmasını sağlamak, çalışanların güvenliğini temin etmek ve iş kazalarını minimize etmek için profesyonel bir yaklaşım benimser. İşyerlerindeki riskleri en aza indirgemek ve çalışanların sağlığını korumak için Kumburgaz OSGB ile iletişime geçebilir; iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman ekipler ile çalışabilir; kurum ile anlaşmalı sağlık personellerinden destek alabilirsiniz.

Kumburgaz’de OSGB Hizmetlerimiz

Kumburgaz’daki işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmakta; çalışma ortamında personellerin güvenliğini sağlamaktadır. Alanında profesyonel ekip ile birlikte çalışan firma iş sağlığı ve güvenliği dünyasına farklı açıdan yaklaşmakta; işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tam donanımlı olarak hizmet vermektedir. Kurumların ve işletmelerin mevzuatlara uygun olarak çalışmasına yardımcı olarak iş kazalarını minimuma indirmektedir. İşverenin ve çalışanların sağlığını korumak için profesyonel bir yaklaşım benimsemektedir.

Kumburgaz OSGB; çalışma ortamındaki olası tehlikeleri analiz ederek stratejilere geliştirir, riskleri minimum seviyeye indirir. Personellere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vererek bilinçlenmelerini sağlar. Mevzuata uygunluk konusunda profesyonel danışmanları ile işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar. İSG politikalarının etkin bir şekilde işenmesini denetler, ön gürülen iyileştirmeleri tavsiye eder ve uygulanması konusunda yardımcı olur. Olası acil durumlar için çalışanların hazırlıklı olmasını sağlayacak planlar geliştirir, tehlikelerin önüne geçer.

Neden Kumburgaz’da OSGB Hizmetleri?

Kumburgaz OSGB ve İSG kurumsal organizasyonu ile işletmelere değerli ve donanımlı hizmetler sunmaktadır. Alanında profesyonel ekipleri ile işletmeler için en iyi çözümleri sunmakta; iş sağlığı ve güvenliği konularında en son bilgilere hakim olmak için günceli takip etmektedir. Bilgi ve yüksek tecrübesi ile çalışma alanlarını daha güvenli bir hale getirmek ve personelleri olası tehlikelere karşı korumak için güçlü stratejiler geliştirmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim standartlarını yerine getirerek her zaman güncel yasal düzenlemelere uygunluk sağlamaktadır.

Kumburgaz OSGB Yangın Eğitimi

Yangın, işyerlerinde karşılaşılabilecek en kritik tehlikelerden biridir. İş yerleri; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak 3 sınıfa ayrılmaktadır. İşletmelerde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 11’e göre; çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 30 personele, tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 40 personele ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 50 personele kadar “arama, kurtarma ve tahliye – yangınla mücadele” konularının her biri için gerekli donanımlara sahip ve özel eğitimli en az bir personeli destek elemanı olarak çalıştırmak zorundadır.

Kumburgaz OSGB; olası yangın durumlarında iş yerlerini yangına karşı hazırlıklı kılmak ve çalışanların doğru müdahalede bulunabilmesi için hizmet vermektedir.

Yangın eğitimi, çalışanların olası yangın tehlikesi durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda kapsamlı bilgiler sunar. Yangın eğitimi içerisinde;

 • Farklı yangın türleri hakkında bilgi verilir ve olası nedenleri tartışılır.
 • Yangın söndürücüler ve yangın tüplerinini temel güvenlik ekipmanları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılır.
 • Acil durum tahliye prosedürleri ile çıkış yolları hakkında rehberlik edilir.
 • Farklı yangın türleri için doğru ve etkili söndürme teknikleri öğretilir.
 • Yangın sonrası ilk yardım önlemleri ve yangın anında iletişim yönergeleri paylaşılır.
 • Gerçekleştirilen tatbikatlarla eğitim uygulamalı olarak pekiştirilir.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

Ağır ve riskli işlerde çalışabilir raporu, iş sağlığı açısından uygunluğun belirlenmesi amacıyla yapılan tetkikler sonucunda elde edilen bir belgedir. Belirli risk seviyelerine sahip olan – çalışanların özel önlemler alarak çalışmalarını gerektiren – mesleklerde çalışanların sağlığı ve güvenliği, işverenlerin en öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu tür işler, inşaat, maden, yapı işleri ve kazı gibi tehlikeli sınıfta yer alabilir veya tehlikeli şartlar altında çalışan personeli içerebilir. Çalışan personelin sağlık durumunun bu koşullara uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen muayene sonuçlarına dayanarak, çalışan personelin bu işlerde çalışmasına izin verilip verilmediğini gösterir.

Ağır ve riskli işlerde çalışacak olan personellerin, işin niteliği ve koşullarına bağlı olarak, bedensel ve fiziksel anlamda çalışacağı pozisyonda uygun ve dayanıklı olup olmadıkları rapor aracılığıyla belirtilir. Uzman bir hekim tarafından çalışana fiziksel muayene ve sektörün şartlarına göre gerekli tetkikler tamamlanır; laboratuvar sonuçlarına dayanan bir hekim raporu hazırlanır. Personelin fiziksel ve psikolojik sağlık durumunun, çalışacağı alandaki işi yapmaya uygun olup olmadığı belirtilir. İşin devamı süresince, işçilerin bu işlerde çalışmalarında sağlık açısından bir sakınca olup olmadığı düzenli olarak en az yılda bir defa hekim raporu ile kontrol edilmelidir. Sağlık raporu alınmamış olan bir işçinin ağır ve riskli işlerde çalıştırılması kesinlikle yasaktır.

Hijyen Eğitimi ve Hijyen Belgesi

Bakanlık tarafından gerekli görülen hijyen eğitimi, çalışanların temizlik, sanitasyon ve kişisel hijyen konularında bilgi sahibi olmalarını sağlayan ve çalıştığı işletmelerde önem kazanan özel bir eğitim programıdır. Sağlık, gıda, otelcilik gibi sektörlerde çalışan personelin hem kendisi hem müşterileri hem de halk sağlığını koruması adına hijyen konusunda eğitim alması oldukça önemlidir. Bu alandaki personellerin bilgi ve becerilerini belgelemesi elzemdir; aksi takdirde eğitim verilmemesi durumunda bu kişiler için ağır cezai işlemler gerçekleştirilebilir. Bu belgeler işletmelerin, kurumların ve müşterilerin güvencesi olarak nitelendirilmektedir.

Hijyen eğitimi içerisinde;

 • El yıkama teknikleri
 • Temizlik ve kişisel bakım alışkanlıkları
 • İşyeri ortamının temizliği, sanitasyonu ve düzeni
 • Gıda işletmelerinde hijyen, temizlik, gıda saklama koşulları
 • Hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların kontrolü ve önlenmesi

konularında bilgiler sunulur; çalışanlara donanımlı eğitimler düzenlenir, firma yetkilileri bilinçlendirilir. Yasal bir zorunluluğa sahip olan hijyen belgesi, işletmelerin müşterilere temiz, hijyenik ve güvenli bir çalışma ortamı sağladığını gösterir. Gıda sektörünün yanı sıra sağlık, otelcilik, güzellik merkezleri gibi sektörlerin de öncelikleri arasında yer alır. Müşterilerin ve personellerin sağlığının korunması ve daha güvenli bir hizmet ortamı sağlanması işverenin hedefleri arasında yer almalıdır.

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yardım eğitimi her bireyin bilinçlenmesi gereken hayati bir zorunluluktur. Her işletmelerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışan sayısı ve tehlike sınıfı fark etmeksizin sertifikalı ilk yardımcı personel bulundurma zorunluğu yer almaktadır. Çalışma ortamında olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale, bir kişinin hayatını kurtarabilir. Bu nedenle; orta ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için 10 personelde 1; az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 20 personelde 1 Temel İlk Yardım Eğitimi alanında sertifika almış personel bulundurmak İlk Yardım Yönetmeliğinin 16. maddesine göre zorunludur.

Beklenmedik bir acil durumda hastanın durumunu kontrol altına almak ve hayati fonksiyonları korumak için yapılan temel ilk yardım eğitiminde aşağıdakiler konular yer almaktadır.

 • Hasta bilinci kapalıysa, temel bilinç kontrolü nasıl yapılır?
 • Hasta nefes alıp veriyorsa, doğru solunum kontrolü teknikleri nelerdir?
 • Kalp durması durumunda temel kalp masajı uygulamaları nasıl yapılmalı?
 • Kesik, yanık, kırık gibi yaygın yaralanmaların ilk yardım nasıl uygulanmalı?
 • Zehirlenme durumlarında yapılması gerekenler nelerdir?
 • Bayılma ve nöbet geçirme durumlarında temel müdahale nasıl yapılmalı?
 • Alerjik durumlar ve anafilaksiye karşı temel müdahale nelerdir?
 • Temel ilk yardım seti ve kullanımı nasıl olmalı?

Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil sağlık hizmetleri, lokasyondan bağımsız olarak hizmet sağlamakta; bakanlık tarafından yetkilendirilmiş hizmet araçları ile mobil sağlık hizmetleri sunmaktadır. İşletme bünyesinde yapılması yasal olarak zorunlu olan veya tarama amaçlı işyeri hekimi ya da sahiplerince yapılması planlanan tahliller / kontroller için kişi sayısına bağlı olarak araç sayısı artırılmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetleri sağlık profesyonellerinin, tıbbi ekipman ve teknolojilerle donatılmış mobil araçlarla hastaların yanına gelerek sağlık taramalarının ve işyeri kontrollerinin düzenli yapıldığı sağlık hizmetidir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, sağlık hizmetleri de mobil hale gelmiş olup; bireylere evlerinde veya istedikleri herhangi bir konumda, ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerini sunma fırsatı sağlamaktadır. Mobil sağlık hizmetleri, hasta ziyaretleri, tıbbi testler, aşılar gibi bir dizi sağlık hizmetini kapsar. Ekşioğlu OSGB bünyesinde yer alan hekim ve sağlık görevlileri belirli eğitimlerden geçerek mobil sağlık hizmeti sunmaktadır.