Kavacık İş Güvenliği – İSG Hizmetleri

Kavacık iş güvenliği ve sağlığı, çalışanların iş yerlerinde maruz kalacakları olası tehlikeleri önlemek, çalışma koşullarını geliştirmek ve iş kazalarını en aza indirmek amacıyla uygulanan hayati bir husustur. Kavacık bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi bir sorumluluk taşırlar. Bu sorumluluk ise işverenlerin ve çalışanların ortak sorumluluğudur.

Kavacık’da İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

İSG, işyerlerinde çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini korumak için uygulanan ve çalışma koşullarının gelişmesine yardımcı olan önemli bir prensiptir. İş dünyasının yoğun olduğu bir lokasyon olan Kavacık bölgesi; iş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel hizmetlere ihtiyaç duyar. Ekşioğlu OSGB’nin bir kolu olan Kavacık İş Güvenliği alanında uzman ekipler aracılığıyla; çalışanları iş yerlerinde olası tehlikelerden korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve iş kazalarını en aza indirmek amacıyla uygulanan bir dizi önlemler alır.

Kavacık İş Güvenliği hizmetleri arasında Risk Değerlendirmesi ve Danışmanlık, Eğitim ve Seminerler, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Temini, Acil Durum Hazırlıklığı ve İş Kazası İncelemesi ve Raporlama yer alır.

Kavacık İş Güvenliği; iş yerlerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerle başa çıkmak için gerekli önlemlerin alınması için profesyonel danışmanlık hizmetleri sunar. İSG konularında eğitim verilmesini, bilinçlenmelerini ve doğru uygulamaları benimsemelerini sağlar. Yangın, deprem gibi acil durumlarda çalışanların nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğreten eğitimler düzenler. Herhangi bir iş kazası noktasında, olayın nedenlerini belirlemek ve benzer olayların tekrarlanmasını engellemek amacıyla detaylı araştırmalar yapar.

Kavacık OSGB

Kavacık OSGB, Ekşioğlu OSGB’nin çatısı altında faaliyet göstermektedir. Kavacık İş Güvenliği; çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmış kurumlardır. Kavacık bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmelerine destek/yardımcı olmak için faaliyet gösterir.

Kavacık Ağır İşlerde Çalışabilir Raporu

Ağır işler, olası tehlikelerin daha yüksek ve fiziksel olarak yoğun olduğu iş alanlarıdır. Ağır işlerde çalışanların sağlığının korunması, işverenlerin sorumluluğundadır. Ağır işlerde çalışabilir raporu, çalışanın fiziksel sağlık durumu ve iş yapma kabiliyeti göz önüne alınarak verilmektedir. 

Ağır ve riskli işlerde çalışacak olan personeller ile 16 yaşını doldurmuş, ancak henüz 18 yaşına girmemiş genç işçilerin işe başlamadan önce aldıkları belgelerdir. Ağır işlerde çalışabilir raporunun verilebilmesi için; işin türüne ve şartlarına bağlı olarak, fiziksel muayene sonuçları ve gerektiğinde laboratuvar testlerine dayalı olarak, bedensel olarak bu işleri yapabilecek ve dayanıklı olup olmadıklarını belirten bir hekim raporuyla tespit edilmesi zorunludur. İş süresi boyunca, 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin bu tür işlerde çalıştırılmasında her altı ayda bir, diğer işçiler için ise en az yılda bir kez, hekim raporuyla bir sakınca olmadığının tespiti elzemdir. Bu raporlar, iş yerindeki sağlık hizmeti sağlayıcısı, iş yerindeki ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri veya bu hizmetlerin mevcut olmadığı durumlarda, sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, devlet veya belediye sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından verilir.

İşverenler, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu nedenle, ağır işlerde çalışabilir raporuna uygunluğun sürekli olarak takip edilmesi önemlidir. Raporun geçerlilik süresi sona erdiğinde, çalışanın tekrar bir sağlık muayenesinden geçmesi gerekmektedir.

Kavacık İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım; bir kaza, yaralanma veya ani hastalıklarda, beklenmeyen olaylarda / durumlarda hızlı müdahalenin yaşam kurtarıcı olabileceği önemli bir adımdır. Bu müdahaleler, hayati fonksiyonların korunmasını sağlar; durumun kötüleşmesini engeller. Ekşioğlu OSGB’nin bir kolu olan Kavacık İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde, bu hayati beceriyi öğrenmek ve kazaların olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmek için eğitim alabileceğiniz çeşitli kaynaklar bulunmaktadır.

Kavacık İSG; işletmelere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına çeşitli ilk yardım eğitim programları düzenlemektedir. Bu eğitimler, temel yaşam desteği, yara bakımı, kırık çıkık gibi acil durumlar için gereken bilgileri içermektedir. Eğitim programları Ekşioğlu OSGB’nin alanında uzman eğitmenleri tarafından verilmekte; pratik uygulamalarla desteklenmektedir. Bu sayede katılımcılar, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri acil durumları daha etkili bir şekilde yönetme becerisi kazanmaktadır.

Kavacık OSGB Firması Ekşioğlu

Kavacık bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini temin etmek için ihtiyaç duyduğu güçlü bir çözüm ortağı olarak Ekşioğlu OSGB firması, sektördeki deneyimi ve uzman kadrosuyla öne çıkar. Ekşioğlu OSGB, Kavacık bölgesinin yanı sıra tüm ilçelerde profesyonel hizmet ve destek verir.

Ekjşioğlu OSGB; iş yerlerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesine yardımcı olur; olası tehlikeleri minimize etmek için alanında uzman danışmanlık hizmeti sunar. İSG konularında iş kazalarını önlemek ve doğru çalışma alışkanlıkları edinmelerini sağlamak amacıyla eğitimler düzenler. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmalarına yardımcı olur.