İSG Firması İstanbul

İsg firması İstanbul için şirketinize özel profesyonel çözümler üretecek uzman bir ekip arayışında iseniz Ekşioğlu OSGB ile iletişime geçebilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kurumun önceliklerini belirleyecek ve ekip ile birlikte hareket edecek hizmet detaylarını öğrenmek için bize ulaşabilirsiniz.

İsg yani diğer bir deyiş ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, artık her kurum için devlet tarafından zorunlu hale getirilmiştir. İşyerlerinde bilinçsiz kullanılan makineler, çalışanların iş kazasının bilincinde olmadan yaptıkları eylemler ve daha birçok şey her yıl sayısız iş kazasına davetiye çıkarmaktadır. Tüm personellerin iş yerlerinde yapması ve yapmaması gerekenlerin bilincinde olması önemlidir. Aynı zamanda işyerinde kullanılan tüm makine ve gereçlerin bakımlarının düzenli olarak sağlanması ve personele kullanıma ilişkin eğitimin veriliyor olması zorunludur. Günümüze birçok çalışan kendi haklarını ve iş yerlerinin kendilerine sağlaması gereken hukuki zorunlulukları bilmemektedir. İSG firması ile çalışarak hem işvereneler hem de personeller kendilerine düşen görevlerin bilincinde hareket etmektedir.

İsg Firması İstanbul Hizmetleri

Genel olarak İsg hizmetleri için “işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacı personel güvenliği sağlamaktır. Olası iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin riskler İSG firması İstanbul desteği ile önceden analiz edilmektedir. Yapılması gerekenler önem önceliğine göre hayata geçirilir. Böylece hem işverenler tüm kanuni zorunluluklarını yerine getir hem de tüm personeller sağlıklı bir iş ortamı içerisinde çalışır.

İSG her zaman bir ekip işidir. Belli bir çalışan sayısının üzerinde olan işyerlerinde isg kurulu kurma ve tehlike sınıfına göre değişen aralıklarla toplanma ve işletmenin isg ihtiyaçlarını ve uygunsuzluklarını tartışma ve karara bağlama yükümlülüğü vardır.  Bu tehlike sınıfları şu şekildedir. Az tehlikeli: 3 ayda 1, tehlikeli 2 ayda 1, çok tehlikeli ayda 1.

Sizde şirketiniz için isg firması İstanbul uzman Ekşioğlu ekibi ile iletişime geçerek işinizi ve personelinizi koruyabilirsiniz. İsg firması, şirketiniz için kanunu tüm zorunlulukları sizlere raporlar. İş güvenliği için öğrenilmesi gereken tüm detayları personele aktarır. Yasal yönden yapılması gereken mevzuatın uygun olarak yapılıp yapılmadığı, personel belgelendirmeleri, periyodik kontroller, risk değerlendirmeleri, endüstriyel hijyen ölçümleri, iş ve bakım talimatları.. vb hususlar da ele alınmaktadır. İstanbul isg firması için İletişim sayfamızı ziyaret edebilir ve her biri alanında uzman eğitmenlerimizden profesyonel hizmet alabilirsiniz.Bir cevap yazın