İş Yeri Temizliği ve Düzeni Eğitimi

İş yerlerimiz de tıpkı evlerimiz gibi hayatlarımızın büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz alanlardandır. Durum böyle olunca iş yeri temizliği ve düzeni, çalışma ortamını elverişli hale getirme söz konusu olduğunda önemli bir yere konumlanıyor. İş yeri temizliği ve düzeni çalışanların fiziksel ve mental sağlığı için önemli olduğu kadar çalışma ortamının kimyasal, fiziksel, biyolojik ve ergonomik faktörleri belirlenmeli ve riskler en aza indirgenmelidir.

İş yeri temizliği ve düzeni eğitimi ile çalışma ortamlarındaki bu faktörler belirlenmeli ve kontrol sağlanarak mevcut riskler en aza indirgenmelidir. Söz konusu bu faktörler çalışanların fizyolojik ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebileceği gibi toplum için de risk teşkil etmektedir. İş yerlerinde uygulanması gereken hijyen şartlarının sınırları yasal düzenlemeler ile belirlenmiş olup ilgili hijyen eğitimini Ekşioğlu OSGB gibi alanında uzman bir firmadan alabilir, çalışma koşullarınızı iyileştirebilirsiniz.

İş Yeri Temizliği ve Düzeni Eğitimi Neden Önemlidir?

İş yerlerinin temiz ve düzenli olması çalışma ortamını iyileştirerek çalışanlara pozitif katkıda bulunur. Çalışanlar güvenli ve hijyenik bir alanda çalıştıklarında hem temel hakları olan temizlik şartı sağlanmış olur hem de hastalık ve salgın gibi toplumsal sağlığı etkileyebilecek risklerin önüne geçilir.

Diğer yandan iş yerindeki temizlik ve düzenin sağlanmaması halinde çalışma ortamında negatif etkiler görülebilir. Bu etkiler çalışanların fizyolojik ve psikolojik sağlığında aşırı yorulma, güvensiz hissetme, enerjik olamama gibi gözle görülür sonuçlar doğurabilir. Fazladan iş gücü kullanımı çalışanların bir süre sonra işe bağlılıklarını azaltacak ve çalışma motivasyonlarının kaybolmasına neden olacaktır.

Bu sebeple her iş yerinin kendine özel bir düzeninin olması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hijyen eğitimine gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu düzen ise bir program ve plan ile sağlanabilmektedir. Diğer bir bakış açısıyla iş yerlerinde temizlik ve düzen, iş kazalarının önüne geçilmesini sağlayan faktörlerdendir. Mevcut bir düzen kurmak ve bu düzenin devamını sağlamak ise ancak günlük kontroller ve çalışmalarla sağlanabilir.

İş Güvenliğinde İş Yeri Temizliğinin Yeri

İş yerlerinde temizlik ve düzen sağlandığında çalışanlarda gözle görülür bazı değişiklikler meydana gelir. Bunlar:

 • Çalışanın çalışma isteği ve motivasyonunun artması,
 • Çalışandaki stres seviyesinin azalması,
 • Kaza oranlarının azalması ile çalışanın çalıştığı ortamda kendini güvende hissetmesi.

Temizlik ve düzen sağlanmadığında meydana gelebilecek sorunlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Aşırı stok savurganlığı,
 • Kusurlu ürün savurganlığı,
 • Çalışanların enerjisinin azalması,
 • İş güvenliği konusunda savurganlık.

İş yerlerinde temizliğin ve düzenin sağlanması için ise yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

 • Mesai bitiminde çalışma alanı temizlenmelidir,
 • Çalışma alanı temiz tutulmalı ve temizliğin önündeki etkenler kaldırılmalıdır,
 • İş yerlerinde temizliğe elverişli araç ve gereçler bulunmalıdır,
 • İç mekân temizliği kadar dış mekân temizliğine de dikkat edilmelidir.

Hemen bizimle iletişime geçin ve eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olun.