Hafriyat İş Güvenliği

Hafriyat çalışmalarında iş güvenliği, kazı ve hendeklerde olası tehlikeleri önlemek veya en aza indirmek için uygulanan çeşitli güvenlik önlemlerini ve yönetmeliklere uyumu içerir. İnşaat sektöründe kazı ve hendek açma işleri, en tehlikeli faaliyetler arasında yer alır. Bu nedenle, hafriyat sahasında çalışan işçilerin ve kullanılan makinelerin güvenliğini sağlamak hayati öneme sahiptir. Güvenlik açıklarını minimuma indirmek için hafriyat iş güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önemi

Hafriyat işleri, yüksek risk taşıyan bir sektördür ve bu nedenle güvenlik önlemlerinin maksimum seviyede olması gereklidir. Bu sektörde çalışanların sağlığı ve güvenliği dünya genelinde alt sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle, her hafriyat firmasının iş sağlığı uzmanı görevlendirmesi zorunludur. İş sağlığı uzmanları, güvenlik tedbirlerini belirleyerek bunların uygulanmasını izler. Bu tedbirler, çalışma sahasının daha güvenli olmasını sağlar.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği İçin Önlemler

Hafriyat işlerinde çalışanların güvenliği ve sağlığı, iş alanlarında alınması gereken tedbirlerle sağlanır. Bu tedbirler, hafriyat risk analizi ile belirlenir ve işin başlangıcından itibaren uygulanır. Risk analizi, işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında önemli bir yer tutar ve acil durumlar için gereken önlemleri belirler. Riskler değerlendirilirken öncelikle bir risk tespit formu oluşturulur ve her iş faaliyeti için gereken bilgiler belirlenir. Ardından genel tehlikeler belirlenir ve özel tehlikeler tespit edilerek yasal gereklere uygun önlemler alınır. Her sektördeki tehlike oranı farklı olsa da, bu tehlikelerin azaltılması çalışanların bilgi düzeyine bağlıdır.

Tehlikeler ve Alınacak Önlemler

Kazı çalışmalarında karşılaşılabilecek tehlikeler arasında çökme riski, düşen yükler, tehlikeli çalışma ortamları ve ağır ekipman kullanımı yer alır. Çalışma öncesi düzenli denetimler, bu tehlikeleri belirleyip ciddi yaralanma riskini azaltabilir. Güvenlik denetimleri, kazının türünü, yerinde kullanılan destek ve uyarı sistemlerini, erişim yollarını, hava koşullarını, kullanılan ağır ekipmanı ve kişisel koruyucu donanımları (KKD) içermelidir. Bu önlemler alındığında, iş güvenliği üst seviyeye çıkar.

Hafriyat iş güvenliğinde karşılaşılan genel tehlikeler şunlardır:
 • Yüksekten düşme
 • Ezilme
 • Sıkışma
 • Trafik kazaları
Özel tehlikeler ise şunlardır:
 • İş ekipmanı çarpması
 • Makine ve araç hidroliklerinin boşalması
 • Açık damperlerle trafiğe çıkılması
 • Araç kasasından malzeme düşmesi

Hafriyat iş güvenliği eğitimi, bu riskleri önlemek adına hayati öneme sahiptir. Bu eğitimi alacak kişilerin gerekli donanıma sahip olmaları ve iş güvenliği konusunda yeterlilik seviyesine ulaşmaları beklenir. Bu eğitimi tamamlayan kişiler, iş güvenliği konusunda yetkili olabilmek için belirli bir sınavı geçmelidirler. Başarılı olanlar iş güvenliği sertifikası alarak donanımlarını tamamlarlar. Hafriyat iş güvenliği alanında çalışmak isteyenler için önemli olan bir diğer husus ise yüksekte çalışma eğitimidir. Bu eğitim, ilkyardım eğitimi ve acil durum eğitimi gibi diğer eğitimlerle birlikte verilir.

Hafriyat iş güvenliği alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen belgelere sahip olmak da önemlidir. 
Bu belgeler arasında şunlar bulunmaktadır:
 • Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü belgesi
 • Dozer Operatörü belgesi
 • Ekskavatör Operatörü belgesi
 • Greyder Operatörü belgesi

Bu belgelere sahip olanlar, hafriyat iş güvenliği alanında yeterliliklerini kanıtlarlar ve sektörde daha güvenli bir şekilde çalışabilirler.

Patlama Riskleri ve Önlemler

Kazı işlerinde patlama riski önemli bir güvenlik sorunudur. Patlama riski taşıyan durumlar belirlenmeli ve bu durumlar patlamadan korunma dokümanında toplanmalıdır. Bu belge, kaza öncesinde riskli grupların belirlenmesini ve kaza anında önceliklerin ne olacağını belirler. Patlama riskini en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalı ve acil durum ekipmanları hazır bulundurulmalıdır. Hafriyat iş güvenliği konusunda alınacak bu önlemler, işçilerin güvenliğini sağlayarak iş kazalarının önüne geçer ve daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.

Çalışan Sayısına Göre Güvenlik Personeli

Hafriyat sektöründeki işletmeler, çalışan sayısına göre farklı sınıflara ayrılır. On veya daha fazla çalışanı olan işletmeler, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini görevlendirmek zorundadır. Eğer işyeri hekimi tam zamanlı çalışıyorsa, diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğu ortadan kalkar. Acil durum ekipleri ve ekipmanları, hafriyat sektöründe hayati öneme sahiptir, bu nedenle iş sahasında sağlık personelinin bulunması önemlidir.

Hafriyat Sağlık Kontrolleri

Hafriyat işlerine başlamadan önce, işçilerin sağlık durumlarının belirlenmesi önemlidir. İşe giriş sağlık raporu, hafriyat sektöründe çalışacak kişiler için zorunludur ve yalnızca işyeri hekimi tarafından verilir. Bu rapor, kişinin işe uygunluğunu değerlendirir ve sağlık açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını belirler.

Danışmanlık Hizmetleri ve Eğitim

Bazı hafriyat şirketleri kendi bünyelerinde iş güvenliği uzmanı bulundurmayabilir. Bu durumda, yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) kurumlarından iş güvenliği danışmanlık hizmetleri alınabilir. Güvenlik bilgiye ve eğitime dayalıdır, bu yüzden danışmanlık hizmeti almak işçilerin güvenlik konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.

Kişisel Koruyucu Donanım

İnşaat sektöründe olduğu gibi hafriyat alanında da ciddi sağlık riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanması önemlidir. Bu donanım, başta akciğerler olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerini korur ve iş kazalarından kaynaklanabilecek yaralanmaları önler. Bunlar arasında eldiven, baret, çelik burunlu iş ayakkabısı, fosforlu yelek ve maske gibi ekipmanlar bulunmaktadır. Bu ekipmanların doğru şekilde kullanılması, iş kazalarının önlenmesinde hayati önem taşır.

Ekşioğlu OSGB, hafriyat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık, eğitim, risk değerlendirmesi, sağlık raporu hizmetleri gibi bir dizi hizmet sunar. Ekşioğlu OSGB hizmetleri, işletmelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlayarak işçi sağlığı ve güvenliğini artırmaya yardımcı olur.