Gebze OSGB Firması

Gebze OSGB firması için şirketinize özel bir çözüm arayışında iseniz uzman Ekşioğlu OSGB ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

OSGB Hizmetleri, kanunlar gereğince işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir. İşçi sağlığını korumak, güvenli bir çalışma alanı oluşturmak ve iş verimini de doğru orantılı olarak desteklemek adına siz de OSGB Hizmetlerine başvurabilirsiniz. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi olan firmalara bu hizmetleri vermek üzere Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

OSGB Hizmetleri Neleri Kapsar?

  • İş güvenliği eğitimleri
  • Risk faktör analizi
  • Patlamadan korunma dokümanı
  • Yıllık çalışma planı
  • Yıllık eğitim planı
  • Yıllık değerlendirme raporu
  • Saha denetimi
  • Uygunsuz noktaların saptanması ve bildirilmesi
  • Acil durum eylem planı

Gebze İş Güvenliği Firması ve OSGB Eğitimleri

Gebze iş güvenliği firması, Gebze OSGB FirmalarıİSG (iş güvenliği ve sağlığı) bir ekip işidir. Yalnızca uzman eğitimcinin sizlere kattıkları ile süreç yönetimi sağlanamaz. İş veren, çalışanlar ve OSGB uzmanları birlikte hareket ederek olası riskleri önlemeye yönelik eylemler gerçekleştirirler. Belirli bir personel sayısının üzerinde olan işyerlerinde isg kurulu kurma ve tehlike sınıfına yönelik değişen aralıklarla (az tehlikeli: 3 ayda 1, tehlikeli 2 ayda 1, çok tehlikeli ayda 1) toplanma ve işletmenin isg ihtiyaçlarını – uygunsuzluklarını tartışma ve karara bağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

İş yerinde güvenli bir alan yaratılması, iş kazalarının önüne geçilmesi, meslek hastalıklarının önlenebilmesi ve hem çalışanların hem de iş yerinin güvenliğinin sağlanması için iş güvenliği ve sağlığı yönetmeliği kullanılır. Bu yönetmelik üretim, yönetim, mühendislik, depolama, hijyen veya pazarlama gibi herhangi bir departmanda çalışan tüm personeller ile iş sahipleri ve yöneticilere kadar herkes için geçerli bir sistemdir.

Gebze iş güvenliği firması Ekşioğlu ekibi, işveren ve çalışanlar ile birlikte profesyonel bir eğitim süreci aktif eder. Aynı zamanda ileride oluşabilecek riskler için değerlendirmeler gerçekleştirilir. Her yıl milyonlarca insan iş kazası ve meslek hastalıkları nedeni ile yaşamını yitirmektedir. Bu durumu engellemek ve hem işçi hem de iş sağlığını gözetmek adına siz de Gebze OSGB firması Ekşioğlu ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayınız.