C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi nasıl alınır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” 6. maddesi ile işverenlere çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu bağlamda işletmeler yasal yükümlülükleri yerine getirmek adına personel alımı sağlamalıdır. Farklı tehlike sınıflarına bağlı olarak işletmelerde bulunması gereken iş güvenliği uzmanları A,B ve C sınıfı olarak ayrıştırılmıştır. Peki C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi nasıl alınır?  C sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl çalışır?

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli eğitimlere katılmak ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olabilmek gerekiyor. Ardından az tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde iş güvenliği uzmanı olarak görev alabilirler. Ekşioğlu OSGB profesyonel ekip ile birlikte eğitimleri düzenlemektedir. Eğitim süresi 6 saat /gündür. Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir. Blok ders yapılamaz Saat 21:00’den sonra örgün eğitim yapılamaz. Devamsızlık süresi 6 saat ile sınırlıdır.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi kaç yıl geçerlidir?

İş güvenliği uzmanlığı adına alınan tüm eğitim belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.  Yılda bir belgenin yenilenmesi gerekir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı, çalıştığı iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, rehberlik, risk değerlendirmesi ve inceleme yapmakla görevlidir. Tüm bunları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı 6331 sayılı Kanun başta olmak üzere yasal çerçevede gerçekleştirmelidir.

Kimler C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilir?

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak sınavda başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Bakanlık tarafından verilir. Bu bağlamda mühendisler, mimarlar, teknik elemanlar sektörde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirler. Ekşioğlu OSGB olarak uzman ekibimiz bu alanda çalışmayı hedefleyen kişiler için eğitimler düzenlemektedir. Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir. Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir. Ders isimleri ve sıra numaraları bakanlık tarafından belirlenmiş bulunmaktadır. Detaylı bilgi ve ders konuları için tıklayınız. Başvuru ve diğer işlemler için iletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.Bir cevap yazın