Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına istinaden OSGB firmaları, 50 kişiden az personel çalıştırıyor ve iş yerleri “az tehlikeli” sınıfında yer alıyorsa; az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliğini sağlamak amacı ile “iş güvenliği uzmanı” ve “iş yeri hekimi” çalıştırma zorunluluğu altına girecektir. Bu zorunluluğun tarihi en başta 1 Temmuz 2020 olarak belirlense de tarih, 31 Aralık 2023’e ertelenmiştir. 50 kişiden az personeli olan ve az tehlikeli sınıfına giren iş yerleri, çalışanlarına 8 saatlik “iş güvenliği eğitimi” aldırmak zorundadır.

Az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliğini sağlamaya yönelik zorunluluklar yalnızca eğitimle sınırlı olmayıp aynı zamanda iş yerlerinde risk değerlendirmesi ve acil durum planı da yapılmalıdır.

OSGB Firmaları: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olan OSGB firmaları, diğer firmalara ihtiyaç duydukları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sunar. Ekşioğlu OSGB, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir firma olup; ihtiyaç dahilinde şirketlere iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalışanları temin edebilmektedir.

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üç ayrı sınıflandırmaya ayrılan firmalar, kendi tehlike sınıflarına uygun nitelikte deneyimli personel hizmeti alabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşveren Tarafından Yürütülebilir mi?

Az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliğinin işveren yahut işverenin vekalet verdiği kişi tarafından yürütülebilmesi için kişilerin İSG katip sistemi üzerinden görevlendirme yapması gerekmektedir. Ancak kullanıcının görevlendirme yapabilmesi için sistem üzerinde işveren, işveren vekili yahut yönetici olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

İlgili tanımlama tamamlanmadıysa şayet kişiler, bu görevlendirmeyi tamamlamak için bağlı oldukları SGK il müdürlükleri ile görüşüp akabinde yetki alarak tanımlamayı gerçekleştirebilirler.

Az Tehlikeli İş Yerlerine Atama Nasıl Yapılır?

Az tehlikeli iş yerlerine atama, İSG hizmetlerine ilişkin yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Kişiler, yönetmelikle belirtilen eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra SGK sisteminde işveren ya da işveren vekil olarak tanımlanmalarının akabinde e-devlet şifreleri ile İSG katip sistemine giriş yaparak atamalarını gerçekleştirebilirler.

Kamu Kurumları ve Az Tehlikeli İşlerde İş Güvenliği Kanunu

İş Yerleri ve Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti zorunluluğu kapsamında 6331 sayılı kanunun 38. maddesi uyarınca iş yerleri, 31 Aralık 2023’e kadar yükümlülüklerini yerine getirmekle zorunludur. Kanunun ana gayesi, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği garanti altına alarak şartların iyileştirilmesini sağlamak ve çalışanların yetki, hak ve sorumluluk tanımlarını düzenlemektir.

Kanuna göre iş yerlerinde yalnızca bir adet çalışan bulunsa bile o iş yerinde, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır.

Az Tehlikeli İşlerde Sağlık Raporu Zorunlu mu?

6331 sayılı kanun gereğince işverenler, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerini gözetmek ve dikkate almak zorundadır. Bu anlamda az tehlikeli işlerde de sağlık raporu alınması zorunludur. Aşağıdaki durumlarda sağlık raporu alınabilir ve yenilenebilir:

  • İşe girişlerde,
  • İş değişikliğinde,
  • İş kazası, meslek hastalığı ya da kişisel sağlık nedenleri ile tekrarlı bir biçimde işten uzaklaşmaların sonucuna işe dönüşlerde,
  • İşe devam etme süresince iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlığın belirlediği düzenli aralıklar neticesinde.

Az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.