Asansör İş Güvenliği

Asansörler, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. İş merkezlerinde, konutlarda ve kamu binalarında bizi katlar arasında hızlı ve kolay bir şekilde taşıyarak zamandan tasarruf etmemizi sağlarlar. Fakat bu konforun arkasında, asansörlerin güvenli bir şekilde işlemesini sağlamak için büyük bir emek ve sorumluluk yatmaktadır. Asansör iş güvenliği, bu sorumluluğun temelini oluşturur ve kaza riskini en aza indirmek için hayati önem taşır. 

Bu blog yazısında, asansör iş güvenliği ile ilgili temel bilgilere ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değineceğiz. 

Asansörler, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. İş merkezlerinde, konutlarda ve kamu binalarında bizi katlar arasında hızlı ve kolay bir şekilde taşıyarak zamandan tasarruf etmemizi sağlarlar. Fakat bu konforun arkasında, asansörlerin güvenli bir şekilde işlemesini sağlamak için büyük bir emek ve sorumluluk yatmaktadır. Asansör iş güvenliği, bu sorumluluğun temelini oluşturur ve kaza riskini en aza indirmek için hayati önem taşır.


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, asansörlerin bulunduğu işyerlerinde işverenler tarafından Asansör İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti almaları zorunludur. Bu hizmet, yetkili firmalar tarafından sunulan ve asansörlerin iş güvenliği açısından risk değerlendirmesi, gerekli kontrollerin yapılması, çalışanlara eğitim verilmesi ve acil durum planlarının oluşturulmasını içeren bir dizi faaliyeti kapsar. 

Asansör İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti’nin Kapsamı 

 • Risk Değerlendirmesi: Asansörün bulunduğu bina, asansörün tipi ve kapasitesi, asansörün kullanım şekli ve asansörle ilgili geçmiş kazalar gibi unsurlar göz önünde bulundurularak olası tehlikeler belirlenir. 
 • Gerekli Kontroller: Asansörün mekanik, elektrik ve elektronik sistemleri periyodik olarak kontrol edilir. Bu kontrollerde, asansörün güvenli çalışma prensiplerine uygun olup olmadığı ve gerekli standartlara uyup uymadığı değerlendirilir. 
 • Çalışanlara Eğitim: Asansörlerle ilgili faaliyetlerde bulunan personellere, asansörlerin çalışma prensipleri, asansörlerde oluşabilecek tehlikeler, acil durum prosedürleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi konularda eğitim verilir. 
 • Acil Durum Planları: Asansörde acil bir durum oluşması halinde ne yapılması gerektiğine dair planlar hazırlanır ve çalışanlara bu planlar hakkında bilgi verilir. 
 • Yasal Mevzuata Uygunluk: Asansörlerin iş güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyulması sağlanır. 

Asansör İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti’nin Faydaları 

 • Kaza riskini en aza indirir. 
 • Çalışanların iş güvenliğini artırır. 
 • İşverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur. 
 • Asansörlerin kullanım ömrünü uzatır. 
 • Binanın genel güvenliğini sağlar. 

Asansör Risk Analizi 

Asansör iş güvenliğinin ilk adımı, kapsamlı bir Asansör Risk Analizi gerçekleştirmektir. Bu analizde, asansörün bulunduğu bina, asansörün tipi ve kapasitesi, asansörün kullanım şekli ve asansörle ilgili geçmiş kazalar gibi unsurlar göz önünde bulundurularak olası tehlikeler belirlenir. Belirlenen tehlikelere yönelik olarak ise gerekli önlemler alınır. 

Asansördeki Tehlike Türleri 

Asansörlerde farklı türlerde tehlikeler oluşabilir. En yaygın tehlikelerden bazıları şunlardır: 

 • Düşme: Asansör kabininin düşmesi veya asansör boşluğuna düşme 
 • Kapanma: Asansör kabininin katlar arasında kapanması veya acil durumlarda açılmaması 
 • Yangın: Asansör motorunda veya kablolarında yangın çıkması 
 • Boğulma: Asansör kabininin havalandırma sisteminin arızalanması 
 • Elektrik çarpması: Asansörün elektrik tesisatında arıza olması 

Asansör İş Güvenliği Eğitimi 

Asansör iş güvenliğinde en önemli unsurlardan biri de çalışanlara verilen Asansör İş Güvenliği Eğitimi‘dir. Bu eğitimde, çalışanlara asansörlerin çalışma prensipleri, asansörlerde oluşabilecek tehlikeler, acil durum prosedürleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi konularda bilgi verilir. 

Asansör MYK Eğitimleri 

Asansörlerle ilgili bakım ve onarım faaliyetlerini yürüten personel için Asansör MYK Eğitimleri alınması zorunludur. Bu eğitimler, personelin asansörlerin mekanik, elektrik ve elektronik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve gerekli onarım becerilerini kazanmalarını sağlar. 

Asansör MEB Eğitimleri 

Asansörlerin montajını ve kurulumunu gerçekleştiren personel için Asansör MEB Eğitimleri alınması zorunludur. Bu eğitimler, personelin asansörlerin montaj ve kurulum aşamalarında gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar. 

Asansör Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) 

Asansörlerle ilgili faaliyetlerde bulunan personel, Asansör Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanmak zorundadır. KKD, çalışanları düşme, çarpma, kesilme gibi risklerden korur. Asansörlerde kullanılan KKD’nin türü, yapılan işe göre değişebilir. En yaygın kullanılan KKD türleri şunlardır: 

 • Baret: Başı darbelerden korur. 
 • Gözlük: Gözleri tozdan, kirden ve kıvılcımlardan korur. 
 • Eldiven: Elleri kesilmelerden ve yaralanmalardan korur. 
 • Maske: Solunum yollarını tozdan ve dumandan korur. 
 • Bağlantı Kabloları: Elektrik çarpması riskini azaltır. 
 • Kaymaz Ayakkabı: Kayma ve düşme riskini azaltır. 

Kişisel koruyucu donanım, asansör iş güvenliğinde hayati önem taşır. Çalışanların KKD kullanımı, işveren tarafından sağlanmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

Asansör iş güvenliği, sadece asansörlerle ilgili faaliyetlerde bulunan personelin değil, bina sakinlerinin ve ziyaretçilerin de güvenliği için önemlidir. Bu nedenle, asansörlerin iş güvenliği kurallarına uygun olarak işletilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır.