Şahinbey İş Güvenliği / Gaziantep Şahinbey OSGB

Şahinbey İş Güvenliği, Gaziantep Şahinbey Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir Ekşioğlu OSGB firmasıdır. Firmanın temel amacı, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak, çalışanların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak ve iş kazalarını en aza indirmektir.

Şahinbey İş Güvenliği, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri sunmaktadır. İşyerlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu kontrol ederek, işyerindeki riskleri belirleyip önlemler almakta ve çalışanların bu risklere maruz kalmasını engellemektedir.

Ekşioğlu OSGB, iş güvenliği ekipmanlarının tedarik edilmesi, kurulumu ve bakımı konusunda da hizmet vermektedir. Ayrıca iş kazalarısonrası oluşan sorunların çözümü için de danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şahinbey İş Güvenliği, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıile işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunmaktadır. Çalışanların güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm önlemleri alarak, iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Şahinbey İş Güvenliği Hizmetleri

Şahinbey İş Güvenliği’nin hizmetleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • İşyeri Risk Analizi: İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için çözümler sunar.
  • İş Güvenliği Eğitimleri: İşyerindeki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenler. Bu eğitimler, işyerindeki tehlikeleri önlemeyi, iş ekipmanlarının doğru kullanımını ve acil durum müdahalelerini kapsar.
  • İşyeri Denetimleri: İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği konularında yasal düzenlemelere uygunluğu kontrol eder ve eksikliklerin giderilmesi için çözümler sunar.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti sunar.
  • İş Güvenliği Ekipmanları Hizmetleri: İşyerlerinde kullanılan iş güvenliği ekipmanlarının tedarik edilmesi, kurulumu ve bakımıkonusunda hizmet verir.

Şahinbey İş Güvenliği olarak faaliyet gösteren Ekşioğlu  OSGB, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı ile işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunmaktadır.

İş Güvenliği Eğitimleri

İş güvenliği eğitimleri, işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesi ve tehlikelere karşı korunmalarınısağlamak için düzenlenen eğitimlerdir. İş güvenliği eğitimleri, işyerlerindeki tehlikeleri önlemeyi, iş ekipmanlarının doğru kullanımını ve acil durum müdahalelerini kapsamaktadır.

İş güvenliği eğitimleri, yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenen periyotlarda çalışanlara verilmektedir. Şahinbey İş Güvenliği, işyerlerinin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış eğitim programları sunmaktadır. İş güvenliği eğitimlerinin amacı, işyerlerindeki işsağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak, iş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır.

İş güvenliği eğitimleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • Temel İş Güvenliği Eğitimi: İşyerindeki tehlikeleri önlemek, iş ekipmanlarının doğru kullanımını sağlamak ve acil durum müdahaleleri konularında bilinçlenme sağlamak amacıyla verilen bir eğitimdir.
  • Yangın Güvenliği Eğitimi: İşyerinde yangın çıkması durumunda çalışanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme ve eğitimler verilir.
  • Tehlikeli Maddeler Eğitimi: İşyerinde kullanılan tehlikeli maddelerin doğru kullanımı, depolanması ve taşınması konularında eğitimler verilir.
  • İş Ekipmanları Kullanım Eğitimi: İşyerinde kullanılan iş ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve onarımı konusunda eğitimler verilir.
  • İş Sağlığı Eğitimleri: İşyerinde çalışanların sağlık konularında bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla verilen eğitimlerdir.


Şahinbey İş Güvenliği, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç duyduğu tüm eğitimleri sunmaktadır. Kaliteli ve güvenilir eğitimler ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve iş kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir.

Şahinbey İş güvenliği Sağlık Raporu

İş sağlığı ve güvenliği kanunlarına göre belirli işlerde çalışanların sağlık raporu almaları zorunludur. Bu raporlar, işyerindeki sağlık risklerinin belirlenmesi ve çalışanların sağlık durumlarının takibi amacıyla alınır. Sağlık raporu işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıtarafından yürütülür.

Şahinbey İş Güvenliği, çalışanların sağlıklarını ve güvenliğini korumak amacıyla sunduğu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden biri de sağlık raporu alma işlemidir. Şahinbey İş Güvenliği, işyerlerinde sağlık raporu alma işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını ve iş sağlığıve güvenliği kanunlarına uygun olarak hareket edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği korunmakta ve iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenmektedir.

Şahinbey Tehlikeli İşlerde Çalışma Belgesi

Şahinbey İş Güvenliği, tehlikeli işlerde çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla Tehlikeli İşlerde Çalışma Belgesi hizmeti sunmaktadır.

Tehlikeli işlerde çalışmak, işçilerin sağlığı ve güvenliği için büyük riskler taşıyabilir. Bu nedenle, tehlikeli işlerde çalışanların belirli bir eğitimden geçerek Tehlikeli İşlerde Çalışma Belgesi almaları zorunludur. Bu belge, çalışanların iş yerindeki tehlikeleri fark etmesine ve bunlarla başa çıkabilmesine yardımcı olur.

Şahinbey İş Güvenliği, iş yerlerindeki tehlike analizlerini yaparak, hangi işlerde Tehlikeli İşlerde Çalışma Belgesi’nin gerektiğini belirler. Belge almak isteyen çalışanlar için teorik ve pratik eğitimler verir ve sınavlar düzenler. Eğitimler sonunda başarılı olan çalışanlar, Tehlikeli İşlerde Çalışma Belgesi almaya hak kazanır.

Şahinbey İş Güvenliği, Tehlikeli İşlerde Çalışma Belgesi alma işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirir. Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için düzenli olarak eğitimler verir ve iş yerlerindeki tehlikeleri belirleyerek gerekli önlemleri alır.

EKŞİOĞLU OSGB firmasının bir kolu olan Şahinbey İş Güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmış kadrosu ve deneyimiyle, çalışanların güvenliğini her zaman öncelikli tutar ve tehlikeli işlerde çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır.