Periyodik Sağlık Muayeneleri

Firma çalışanlarınızın Periyodik sağlık muayenesi, çalışma bakanlığının belirlediği tarihler itibari ile yapılır.

Eğer faaliyet kodu veya yapılan iş;

Çok tehlikeli sınıf da yer alıyor ise yılda bir, tehlikeli sınıf da yer alıyor ise üç yılda bir, az tehlikeli sınıfta yer alıyor ise 5 yılda bir periyodik sağlık muayeneleri yapılması zorunludur.

Periyodik sağlık muayeneleri (sağlık tetkikleri ), henüz bir hastalık belirtisi göstermeyen sağlıklı kişilerin tarama testleri fizik muayeneleri ve sağlık eğitimi yoluyla sağlıklarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılan düzenli kontrollerdir.

Her başvuran için, risk faktörlerine göre biçimlendirilmiş, kanıta dayalı olarak yapılandırılmış, spesifik, etkin, uygulanabilir ve kabul edilebilir bir denetim durumudur. Bu izlemle, hem birey için gerekli görülen uygulamaların güvenceye alınması hem de sık karşılaşılan gereksiz test ve müdahalelerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Mesleki hastalık teşhisleri için de erkenden önlem almak adına önemlidir.

Bu kapsam da Ekşioğlu olarak sağlık hizmetleri, mobil sağlık ve laboratuvar hizmeti olarak çalışanların yasal süreler ve yönetmenlik çerçevesinde tetkiklerin yenilenmesini ve yapılan tetkiklerin meslekler ile bir ilişkisi bulunup bulunmadığını tespit etmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Birçok tetkikleri (sağlık taramalarını), mobil sağlık araçları veya bireysel başvurular ile sağlamaktayız.

Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi Talep Edin

    Call Now ButtonHemen Ara