Elektrik ile Çalışmalarda İş Güvenliği – Ekşioğlu OSGB

Elektrik ile Çalışmalarda İş Güvenliği

İşe başlamadan önce, elektrikle çalışmanın hangi riskleri içerdiğini anlamak ve nasıl güvenli bir şekilde çalışacağına dair talimatları bilmek elzemdir. Elektrik enerjisi çok yüksek voltajlarda akabilir ve bu da ciddi yaralanmalara veya hatta ölüme neden olabilir. Bu nedenle, elektrik ile çalışmalarda iş güvenliğine dikkat etmek son derece önemlidir.

Elektrik güvenliği ekipmanları – doğru eğitim ve işyerinde uygun işaretlemelerin varlığı gibi önlemler – çalışanların güvende kalmasına yardımcı olmaktadır. Kullanılmayan ekipmanların fişleri çekilmeli ve depolanmalı; ekipmanlar periyodik olarak kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. Olası bir arıza tespit edilirse, ekipman hemen kullanımdan kaldırılmalı ve uzman bir teknisyen tarafından tamir edilmelidir.

Elektrikle çalışan kişilerin, her zaman uygun koruyucu ekipmanları takmaları gereklidir. Bu koruyucu ekipmanlar, yüksek voltajdan korunmak ve olası yaralanmalardan korunmak için kullanılır. Koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler, yalıtımlı ayakkabılar ve yalıtımlı elbiseler, çalışanların güvenliğini sağlamak için kullanılabilecek bazı örnek koruyucu ekipmanlardır. Elektrikle çalışan kişilerin, işyerinde işaretlemelerin nerede olduğunu ve nasıl kullanılacağını bilmesi gereklidir. Elektrik panoları, kablolar ve diğer ekipmanlar gibi elektrik kaynaklarının nerede olduğunu bilmek, iş güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir.

Elektrik Güvenliği İçin Hangi Önlemler Alınmalı ve Uygulanmalıdır?

Elektrikle bağlantılı işlerde çalışmak tüm iş güvenliği tedbirlerini almayı gerekli kılmaktadır. Elektrik akımı kontrolü yapılmadığı ve tedbirleri alınmadığı zaman ciddi yaralanmalara, hatta can kayıplarına neden olmaktadır. Elektrik güvenliği, elektrik enerjisi kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel tehlikeleri önlemek ve çalışanların güvenliğini sağlamak için alınan önlemlerin tümüdür. Elektrik güvenliği için alınması gereken önemli önlemler aşağıda belirtilmiştir:

 • Uygun Eğitim: Elektrik enerjisi kullanımı sırasında çalışanların elektrik güvenliği konusunda yeterli eğitim almaları gereklidir. Bu eğitim, elektrik enerjisi kullanımı sırasında olası tehlikeleri, koruyucu ekipmanların nasıl kullanılacağını ve elektrik güvenliği kurallarını içermelidir.
 • Doğru Ekipman Kullanımı: Elektrik enerjisi kullanımı sırasında doğru ekipman kullanımı çok önemlidir. Elektrikli ekipmanlar ve cihazlar, düzenli olarak bakımı yapılmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kullanılmayan ekipmanlar fişleri çekilmeli ve depolanmalıdır.
 • Koruyucu EkipmanKullanımı: Elektrik enerjisi kullanımı sırasında çalışanların koruyucu ekipmanları doğru bir şekilde kullanmaları gereklidir. Koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler, yalıtımlı ayakkabılar ve yalıtımlı elbiseler, çalışanların güvenliğini sağlamak için kullanılabilecek bazı örnek koruyucu ekipmanlardır.
 • İşaretlemeler: İşyerinde elektrik kaynaklarının nerede olduğu, potansiyel tehlikelerin neler olduğu ve güvenli çalışma alanlarının nerede olduğu işaretlenmelidir. Bu işaretlemeler, çalışanların potansiyel tehlikeleri tanımasına ve uygun bir şekilde tepki vermelerine yardımcı olabilir.
 • Uygun İletişim: Elektrik enerjisi kullanımı sırasında çalışanlar arasında uygun bir iletişim kurulmalıdır. İletişim, olası tehlike durumlarında hızlı bir şekilde tepki verilmesine ve çalışanların birbirleriyle iletişim halinde olmasına yardımcı olabilir.
 • Risk Değerlendirmesi: Elektrik enerjisi kullanımı sırasında potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi yapılması gereklidir. Bu, potansiyel tehlikelerin önceden tespit edilmesine ve önleyici önlemlerin alınmasına yardımcı olabilir.

Elektrikle İlgili İşlerde Çalışanların Sorumlulukları Nelerdir?

Elektrik ile çalışmalarda, kişilerin kendileri ve çevreleri için sorumluluklarının farkında olmalıdırlar. Lisans ve yetkinlikleri olmadıkları takdirde elektrikli işlerde kesinlikle çalışmamalı ve ağır akım içeren araçlar ve makinalar kullanmamalıdır. Elektrik güvenliği ile ilgili işlerde çalışanların yapması gereken bazı önemli sorumluluklar ise şunlardır:

 • Eğitim Almak: Elektrikle ilgili işlerde çalışanlar, eğitim almış olmalıdırlar. Bu eğitimlerde, elektrik güvenliği hakkında bilgi verilir, riskler konusunda uyarılır ve koruyucu önlemler öğretilir. İşyerindeki elektrikli ekipmanlar ve bu ekipmanların nasıl kullanılacağı da ele alınır.
 • Koruyucu Ekipmanları Kullanmak: Elektrikle ilgili işlerde çalışanlar, uygun koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadırlar. Koruyucu eldivenler, gözlükler, yalıtımlı ayakkabılar ve yalıtımlı elbiseler gibi ekipmanlar, elektrikle çalışırken yüksek voltajdan korunmak için kullanılmalıdır.
 • Riskleri Anlamak: Elektrikle ilgili işlerde çalışanlar, işle ilgili riskleri anlamalıdırlar. Elektrik kaynaklarının nerede olduğunu bilmek, kabloların ne kadar tehlikeli olabileceğini anlamak ve olası riskleri önceden tahmin etmek, çalışanların güvenliğini sağlamak için son derece önemlidir.
 • İşyerindeki İşaretlemeleri Takip Etmek: Elektrik kaynaklarına ve diğer tehlikeli alanlara işaret eden işaretlemelerin takip edilmesi, çalışanların güvenliğini sağlamak için önemlidir. İşyerindeki uygun işaretlemeler, çalışanların elektrik kaynaklarının nerede olduğunu ve hangi tehlikeli alanlardan kaçınmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.
 • İş Arkadaşlarına Yardım Etmek: Elektrikle ilgili işlerde çalışanlar, iş arkadaşlarına yardım etmekle yükümlüdürler. Ekipmanları taşırken veya yerleştirirken yardım etmek, elektrikli ekipmanlardaki olası arızaları bildirmek veya acil durumlarda yardım etmek, çalışanların güvenliğini sağlamak için son derece önemlidir.
Elektrikle İlgili İşlerde Çalışanların Sorumlulukları Nelerdir?

Sonuç olarak, elektrikle ilgili işlerde çalışanlar, iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarını bilmeli ve bu sorumlulukları yerine getirmelidirler. Bu, çalışanların kendi güvenliklerini sağlamalarına ve işyerindeki diğer insanların güvende kalmasına yardımcı olacaktır.

Elektrik İş Güvenliği Eğitimi Konuları Nelerdir?

Elektrik iş güvenliği eğitimi, elektrikle çalışan çalışanların güvenliğini sağlamak ve riskleri en aza indirmek için son derece önemlidir. Elektrik iş güvenliği eğitimi sırasında ele alınması gereken bazı konular şunlardır:

 • Elektrik Güvenliği Temelleri
 • Elektrik Tehlikesi Riskleri
 • Elektrikli Ekipmanların Güvenli Kullanımı
 • Yüksek Gerilimli Elektrik Güvenliği
 • Acil Durumlarda İlk Yardım
 • Elektrik Güvenliği Kanunları ve Yönetmelikleri

Elektrik İş Güvenliği Eğitimini Nereden Alabilirim?

Çalışan kişi elektrik ile temas ettiğinde elektrik akımın vücudundan geçmesine neden olur. Bu duruma maruz kalan kişi vücudunun hem iç hem dış dokularında şoka girmesine ve yanmasına sebep olur. Ofisler dahil olmak üzerine her iş kolunda ve iş yerlerinde elektrik riskleri büyük tehlike yaratmaktadır. Bu nedenle elektrik güvenliğine dair tedbirler almak ve risk değerlendirmeleri yapmak büyük önem taşımaktadır. Elektrik ile çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği oldukça önemlidir. Alanında uzman ekipler tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almak için Ekşioğlu OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.