Darıca OSGB Firması Ekşioğlu

Darıca OSGB firması için kurumunuza özel çözümler sağlayan ve İş güvenliği uzmanları ile tam destek sunan bir çözüm ortağı arayışında iseniz Ekşioğlu OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.

OSGB hizmetlerinin kanunlar tarafından zorunlu hale getirilmesi, iş yerlerinde daha güvenli ortamlar oluşturulmasını desteklemiştir. Böylece işçi sağlığı gözetilmekte ve güvenli iş ortamı için tüm gereklilikler yerine getirilmektedir. Bu sayede yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları oranında azalma gözlemlenmektedir. Peki OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir?

Darıca OSGB Firması – Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, mevzuata uygun olarak gerekli tüm donanıma sahip ve İş sağlığı uzmanlarının oluşturduğu kuruluşlar OSGB olarak isimlendirilmektedir. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işyerlerindeki iş kazalarının en aza indirilmesi adına hizmet sunmaktadırlar.

Genel olarak İş güvenliği kapsamında değerlendirildiğinde OSGB aşağıda hususlar ile ilgilenmektedir.

  • İş güvenliği eğitimlerinin verilmesi
  • Risk analizlerinin yapılması
  • Acil durum eylem planı oluşturulması
  • Yıllık çalışma planı çıkarılması
  • Yıllık eğitim planı çıkarılması
  • Saha gözetiminin sürdürülmesi
  • Olumsuz koşulların belirlenmesi ve paylaşılması

Temel İş Güvenliği Eğitimi Yönetmeliği gereği işveren, çalışan personelinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması için gerekli koşulları sağlamalıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitim uygulaması işe giriş yapmadan önce, iş yeri değiştirildiğinde, ya da yeni teknoloji kullanımına karar verildiğinde yapılması gerekir. Eğitim uygulamaları, değişen ve ortaya çıkan risk koşullarına uygun şekilde yenilenir.

Nereden bakılırsa bakılsın OSGB bir ekip işidir. Sadece iş güvenliği uzmanının sizlere kattıkları ile süreç yönetimi sağlanamaz. İş veren, çalışanlar ve OSGB uzmanları birlikte hareket ederek olası riskleri önlemeye yönelik planlar oluşturmalıdır.

Hemen her sene gerçekleşen iş kazalarını önlemek için işveren olarak yapabileceklerinizi değerlendirmeli ve kanunlar tarafından zorunlu hale getirilen İSG hizmetleri için ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede hem personelleriniz işi için gerekli sorumlulukları öğrenebilir hem de sizler iş veren olarak iş verimini koruyabilirsiniz. Darıca OSGB firması için Ekşioğlu uzman ekibimiz sizlere en doğru yönlendirmeyi sağlamaktadır.